1996. május 3., péntek IV. évfolyam, 772. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. május 2-án tartott ülésén kiemelten foglalkozott a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekkel. Demeter János kampányigazgató tájékoztatója alapján a testület áttekintette a jelölések helyzetét, és elégedetten vette tudomásul, hogy a magyarlakta helységek döntő többségében az RMDSZ-jelöltlisták a követelményeknek megfelelően álltak össze. A továbbiakban a testület a választási kampány különböző vetületeit elemezte, és megállapította, hogy a területi szervezeteknek az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítaniuk erre a munkára, különös teintettel a választási plakátok kifüggesztésére, valamint a társult ifjúsági szervezetek, a pártok és platformok fokozottabb bevonására a kampánytevékenységekbe. Az elemzés részletes következtetéseit Takács Csaba ügyvezető elnök körlevélben hozza a területi szervezetek elnökeinek tudomására.

Az Ügyvezető Elnökség javaslatokat fogalmazott meg az RMDSZ küldötteinek és képviselőinek részvételéről a FUEV Temesváron megrendezendő kongresszusán. Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök tájékoztatást adott a kongresszushoz kapcsolódó mősor és ezen belül a romániai magyarság népi kultúráját bemutató rész előkészítéséről.

A testület áttekintette a következő két SZKT előkészítéséből az ÜE-re háruló tennivalók naptári tervét, és elhatározta, hogy a gazdasági alelnök május 8-ra összehívja a Mezőgazdasági Főosztály Mőködési Szabályzatát véglegesítő csoportot.

Béres András oktatási alelnök tájékoztatott a székelyföldi főiskolai hálózat létrehozását célzó tevékenység időszerő kérdéseiről, a külföldi ösztöndíjakkal biztosítható posztgraduális képzésről, valamint egy tanácskozás előkészítéséről, amelynek célja állásbörze létrehozása az egyetemet végzett fiatalok számára.

Az ÜE-ülést sajtóértekezlet követte, amelyen szóba került az is, hogy az RMDSZ választási propagandáját az elektronikus médiában csak román nyelven irányozták elő. A hátrányos helyzet mielőbbi orvoslása érdekében az RMDSZ parlamenti csoportja interpellációra készül a Parlamentben.

*** Szilágyi Zsolt és Borbély László Bihar, illetve Maros megyei képviselők jelentős sportsikert hoztak az RMDSZ színeinek: bekerültek a romániai parlament 4 tagú teniszválogatottjába, amely május 9–12-e között részt vesz az Európai Parlamentek Kupájáért kiírt, Szlovéniában rendezendő tenisztornán. A válogatott kijelölését szolgáló május elsejei selejtezőbe a Román Parlament 17 tagja nevezett be, s a két RMDSZ-képviselő mellett két SZDRP-s honatya – Ioan Costin és Viorel Muntean – vívta ki a válogatottban való szereplés jogát.