1996. május 6., hétfő IV. évfolyam, 773. szám

*** Május 3-án és 4-én ülésezett Kolozsváron és Marosvásárhelyen az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma. Az ülésen részt vettek: Markó Béla, az alkuratórium elnöke, Takács Csaba és Dézsi Zoltán alkuratóriumi tagok, valamint Somai József, az alkuratórium titkára.

Az alkuratórium ellenjegyezte a szaktestületek által 1996-ra megítélt támogatásokat, jóváhagyta az ez évi támogatási prioritásokra vonatkozó százalékos arányokat és a célpályázatokra szánt keretösszegeket.

Az alkuratórium Somai József tájékoztatását meghallgatva elégedetten vette tudomásul, hogy 1996. április 25-ével megtörtént az Iskola Alapítvány hivatalos bejegyzése a kolozsvári törvényszéken. Az alkuratórium a továbbiakban operatív intézkedéseket hozott a szaktestületek és az alkuratórium tevékenységével kapcsolatban.

*** 1996. május 3-án ért véget Genfben az ENSZ Kisebbségvédelmi Albizottsága által szervezett Kisebbségi Munkacsoport második ülésszaka. A munkacsoporthoz intézett ajánlásokra szánt utolsó napon Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsosa is felszólalt. Beszédében az RMDSZ képviselője több nemzetközi nemkormányzati szervezet, többek között a Kisebbségjogi Csoport (Minority Rights Group), az ENSZ-ben Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezete (UNPO), illetve az ENSZ Munkaügyi Bizottsága (International Labour Organization) által benyújtott tervezetet támogatta, amelyben azt tanácsolják a Kisebbségi Munkacsoportnak, hogy a különböző kisebbségek, a kormányok és az emberjogi szakértők által benyújtott információk alapján dolgozzon ki konkrét mechanizmusokat az ENSZ 1992. évi Kisebbségi Nyilatkozatában megfogalmazott jogok életbe léptetésére.

Külön említésre méltó, hogy az ENSZ 50 éves történetében először szólalhattak fel közvetlenül a nemzeti kisebbségek képviselői.

*** Neményi József Nándor Kolozs megyei képviselő a Román Rádió Politikai pártok címő mősorában az RMDSZ-nek fenntartott mősoridőben május 4-én, szombaton este szólhatott a közvéleményhez. Elmondotta, hogy az RMDSZ nem csupán a romániai magyarság sajátos gondjaival, hanem az ország alapvetően fontos általános gazdasági-társadalmi kérdéseivel is foglalkozik. Ezek között említette a gazdasági szerkezetváltást, a munkanélküliséget, az inflációt és a mezőgazdaság problematikáját. A legnagyobb veszély a romániai demokráciára – mondotta az RMDSZ képviselője – a gazdasági anarchia. Kérte a kormányt, hogy hatékonyan támogassa a falusi ifjúság helyben maradását, gazdasági érvényesülését, stabilizálódását, a biztos jövőkép kialakítását, hogy a fiatalság ne kényszerüljön az ország elhagyására.

*** 1996. május 4-én a düsseldorfi Hans Böckler Alapítvány a bukaresti Goethe Intézetben kerekasztal-beszélgetést szervezett A kelet-európai kisebbségpolitika – a demokratikus fejlődés fokmérője címmel. A rendezvényen németországi diákok tettek fel kérdéseket a roma és magyar kisebbség sajátos problémáiról és a román törvénykezés kisebbségeket érintő vonatkozásairól. A beszélgetésen az RMDSZ-t Nemes Árpád, a Szövetségi Elnöki Hivatal külpolitikai tanácsosa képviselte. A kerekasztalon részt vett – többek között – Gabriel Andreescu, a Román Helsinki Bizottság társelnöke és Nicolae Gheorghe, a roma szervezetek képviseletében.