1996. május 28., kedd IV. évfolyam, 789. szám

*** 1996. május 26-án, dr. Brendus Gyula, az RMDSZ Fehér megyei szervezetének elnöke és Rácz Levente politikai alelnök találkoztak Becében a falu magyar lakosságával. A mintegy kétszáz résztvevő előtt a helyhatósági választásokkal kapcsolatos tennivalókról adtak tájékoztatást az RMDSZ megyei és helyi vezetői. Rávilágítottak arra, hogy az 1992-es választásokhoz képest új helyzet állt elő: a Szocialista Munkapárt és a Szociáldemokrata Unió is állított magyar nemzetiségő jelölteket azzal a céllal, hogy megosszák, lemorzsolják az RMDSZ szavazóbázisát és bővítsék a sajátjukat. Ebben a helyzetben, taktikai okokból az RMDSZ a függetlenként induló Molnár F. Mártont, a jelenlegi polgármestert támogatja a polgármesteri székért folyó megmérettetésben.

Ugyanaznap este a községközpontban, Magyarlapádon került sor választási győlésre. Ezen a találkozón meghívottként jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke és dr. Eckstein-Kovács Péter jogász, kolozsvári városi tanácsos. A fölvetett kérdések nagyvonalakban megegyeztek a Becében elhangzottakkal, hiszen Bece közigazgatásilag Magyarlapádhoz tartozik.

*** Szombaton, május 25-én, Nagyváradon, a megyei székház nagytermében került sor az RMDSZ Bihar megyei szervezetének választási nagygyőlésére. A Nagyvárad 2000 – egy új holnapért jelszó alatt rendezett nagygyőlésen a meghívott vendégek – Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke és Takács Csaba ügyvezető elnök – szóltak az egybegyőltekhez, majd dr. Csapó I. József szenátor, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje tartotta meg programbeszédét. Ezt követően a tanácsosjelöltek, a polgármesterjelölt, valamint a meghívott vendégek válaszoltak a jelenlévők helyi, sajátos gondokkal, közigazgatással, várossogazdálkodással, valamint az RMDSZ általános politikai törekvéseivel kapcsolatos kérdéseire.

*** 1996. május 27-én, Külpolitika és a 2000. év címmel a nemrég jeles román értelmiségiek által létrehívott Romániai Akadémiai Társaság szemináriumot rendezett Bukarestben. A szeminárium keretében két kerekasztal-beszélgetés zajlott le Román külpolitika a XX. század végén és A mai román külpolitika tőkröződése a médiákban címmel. A rendezvényen ugyanakkor tudományos értekezések is elhangzottak a román külpolitika aktuális törekvéseiről. Ezek között különösen érdekes volt a társaság elnökének, Alina Mungiu-Pippidi politológusnak az Alapszerződés Magyarországgal: valós probléma? címmel tartott értekezése. A szeminárumon részt vett és referátumot mutatott be Niculescu Antal, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosa, ugyancsak a román-magyar viszony témakörében.

*** KÖZLEMÉNY

Az Állampolgár Menedzser Egylet július 23–31-e között rendezi meg Kirujfürdőn a már hagyományossá vált nyári Diákönkormányzati Szabadegyetemet. A rendezvény célja, hogy a résztvevők olyan használható készségeket sajátítsanak el amelyek segítségével hatékonyabban vehetnek részt diákközösségek építésében, erősítésében. A csoportmunkák során a hallgatók a csoportos problémafeltárás, konfliktuskezelés, nyilvános beszéd készségeit sajátíthatják el, valamint előadásokat hallhatnak közösségekről, csoportokról, szervezetek fejlődéséről, vezetőkről.

Június 8-ig várjuk olyan középiskolás diákok és pedagógusok jelentkezését, akik valamely diákközösség aktív résztvevői vagy segítői. Jelentkezési cím, telefonszám:

4100 Csíkszereda, Hunyadi J. u. 39/B/60

tel./fax: 066–124-751

*** PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Illyés Közalapítvány újabb pályázati lehetőséget hirdet ifjúsági szervezetek (szerveződések) számára. A pályázat célja: a romániai magyar közösségfejlesztés, ifjúsági vezetőképzés, kulturális és mővészi programok és szabadidős tevékenységek támogatása; az ifjúsági szervezetek mőködésének támogatása; kutatások, felmérések támogatása. A rendelkezésére álló keretből negyedévenkénti elbírálások útján támogatja a romániai magyar ifjúságot.

A pályázati őrlap megváltozott, útmutatóval együtt az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szaktestületétől igényelhető, a következő címen: 3400 Cluj, Str. Avram Iancu 21, tel./fax: 064–196561, 195700. A pályázatok beküldési határideje 1996. június 26.