1996. május 27., hétfő IV. évfolyam, 788. szám

*** A Romániai Demokratikus Konvenció polgármesterjelöltjét, Radu Sârbut (KDNPP) támogatja az RMDSZ a helyhatósági választásokon – jelentette be Molnos Lajos, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke azon a választási nagygyőlésen, amely 1996. május 25-én, szombaton zajlott le a kolozsvári Egyetemiek Házában, a megyei RMDSZ szervezésében. A döntést a megismételt közvélemény-kutatás eredményeire alapozva hozta a megyei szervezet.

A rendezvényen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Buchwald Péter szenátor, Kónya-Hamar Sándor, Mátis Jenő és Neményi József Nándor képviselők, a Kolozs megyei RMDSZ elnöksége, Pálffy Zoltán, a megyei kampánystáb elnöke, a Megyei Ügyvezető Tanács vezetősége, városi és megyei tanácsosok. A politikai fórum jellegő rendezvényen, mintegy 700 résztvevő előtt szólaltak föl, illetve válaszoltak a hallgatóság kérdéseire a meghívottak.

Markó Béla az idei választások és az azokon való részvétel fontosságát hangsúlyozta. A kolozsváriak keserő tapasztalata mutatja, mennyire érdemes és fontos részt venni a választásokon – mondotta. A helyhatósági választások jó alkalom végre arra, hogy a kincses város polgárai megpróbáljanak változtatni helyzetükön.

Tőkés László püspök ugyancsak a választások tétjéről szólva hangoztatta, hogy nekünk most Európa és a balkanizálódás, kultúra és álkultúra, demokrácia és áldemokrata diktatúra, türelem és győlölet, az önkormáyzatok és az átkos, ránk maradt centralizmus között kell választanunk, különbséget tennünk.

Takács Csaba arról szólt, hogy közösségünk érdekeit csak úgy tudjuk képviselni, ha jelen vagyunk a hatalomban, ott, ahol rólunk döntenek, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a magyarság elmegy szavazni és ránk szavaz.

Eckstein-Kovács Péter a megyei vezetőség és az RMDSZ leköszönő tanácsosai nevében az RMDSZ és az ellenzéki tanácsosok között az elmúlt négy évben kialakult jó viszonyt, együttmőködést tartotta a legfőbb sikernek, mintegy bizonyítékául annak, hogy a funari önkény igenis határos lehet.

A nagygyőlésen bemutatkozott az RMDSZ-listákon induló első tíz megyei, valamint Kolozsvár városi tanácsosjelölt.

*** Markó Béla szövetségi elnök is vendége volt a szombaton, május 25-én Nagykárolyban, illetve Szatmárnémetiben megtartott választási kampánygyőlésnek, amelyeken a két város polgármesterjelöltje mutatkozott be a választóknak, illetve válaszolt a hallgatóság soraiból feltett kérdésekre.

A szövetségi elnök jelenléte és beszéde élénk politikai fórumokká avatta a találkozókat.

*** Vasárnap, május 26-án, Markó Béla szövetségi elnök Szilágycsehen vett részt választási győlésen. Beszédében a szövetségi elnök a helyi közigazgatás és az RMDSZ viszonyát értékelte. Elmondta, hogy az eltelt négy év alatt szétfoszlottak az alapvető és gyors változások elérésére vonatkozó illúzióink, de mégsem igaz az az állítás, hogy nekünk csupán csalódásaink lennének. Ezek az évek a lassú, de szívós haladás évei voltak, sok kérdésben igenis változtattunk, s ha nem is az elvárások, de a lehetőségek szintjén léptünk előre. A megyei RMDSZ tevékenységét értékelve, a szövetségi elnök sok más szervezet számára példaértékőnek nevezte azt, amit a Szilágy megyei szervezet munkájában tapasztalt.

A város mozitermében telt ház előtt zajlott találkozón Seres Dénes szenátor és Vida Gyula képviselő egyaránt a türelmes, szívós munka szükségességét és a kudarcainkat ellensúlyozó eredményeket hangsúlyozta. A győlésen bemutatkozott az RMDSZ polgármesterjelöltje, Bálint Géza, a város jelenlegi alpolgármestere, aki ismertette terveit a szilágycsehi polgárokat foglalkoztató gondok megoldására.

*** A kampányrendezvények sorozatában Beszterce-Naszód megyében, 1996 május 26-án, vasárnap, Árpástón ünnepi istentiszteleten, majd a község magyar nemzetiségő választóival rendezett találkozón vett részt Takács Csaba ügyvezető elnök, Szilágyi Zoltán parlamenti képviselő, Vetési László lelkész, teológiai tanár, illetve Jakab Mihály megyei RMDSZ-elnök. Az RMDSZ tisztségviselői felszólalásaikban a helyhatósági választásokon való egységes fellépés, a választáson való hiánytalan részvétel fontosságát hangsúlyozták.

Ugyanazon a napon, délután a magyardécsei magyar közösséggel is találkoztak az RMDSZ tisztségviselői. A református templomban tartott találkozón a közösségi megosztottság veszélyére hívták föl a figyelmet, és arra kérték a jelenlevőket, hogy szavazatukkal fejezzék ki bizalmukat az RMDSZ-jelöltek iránt.