1996. május 23., csütörtök IV. évfolyam, 786. szám

*** Szerdán, május 22-én, Markó Béla szövetségi elnök Kézdivásárhelyen részt vett azon a Polgári Fórumon, ahol az RMDSZ polgármesterjelöltje, Tubák Ervin bemutatkozott a választóknak.

A találkozón részt vettek a széki és városi RMDSZ vezetői. Jelen volt Tamás Sándor, Tőkés László püspök, tiszteletbeli elnök tanácsosa is.

A rendezvényen az RMDSZ választási stratégiájáról, az érdekvédelmi szövetségen belüli pluralizmusról, valamint az önkormányzatok szerepéről folyt kötetlen párbeszéd.

*** Demokratikus biztonság címmel 1996.május 21–23-a között nemzetközi szeminárumra került sor Bukarestben az Európa Tanács, a Képviselőház és a Külügyminisztérium szervezésében. A rendezvényen részt vett és előadást tartott Daniel Tarschys, az Európa Tanács főtitkára.

A szemináriumon, amelyen külön témaként szerepelt a kisebbségi kérdés mint stabilitási tényező, az RMDSZ részéről Borbély László, Kónya Hamar-Sándor és Zsigmond László képviselők tartottak rövid referátumokat.

*** Csütörtökön, május 23-án, a Képviselőház is megvitatott és elfogadott egy, az Amerikai Egyesült Államok Szenátusához és Kongresszusához intézendő Nyilatkozatot a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény Romániának való feltétel nélküli megadása ügyében.

Ezzel kapcsolatban az RMDSZ képviselőházi frakciója is, akárcsak egy nappal korábban a szenátusi frakció, Nyilatkozatot olvasott fel és tett közzé.

A szenátusi frakcióénál jóval rövidebb, de lényegében azonos tartalmú nyilatkozat megemlíti, hogy “Románia 1993-ban feltételekhez kötötten kapta meg ismét a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, és a román illetékes hatóságok tisztában voltak azzal, hogy mivel jár a klauzulához kötött feltételek teljesítése vagy nem teljesítése. Az RMDSZ támogatta és támogatja a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadását, amelynek azonban a megszabott kritériumok tényleges teljesítésén kell alapulnia, beleértve az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását”.

A képviselőházi nyilatkozat vitája során, Marőian Dan ülésvezető kérdésére válaszolva, Pécsi Ferenc azzal indokolta az RMDSZ-frakció nyilatkozatát, hogy az Amerikai Törvényhozáshoz intézendő dokumentum említést sem tesz az emberi jogokkal és a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kötelezettségekről.