1996. május 22., szerda IV. évfolyam, 785. szám

*** Május 21-én, Daniel Tarschys, az Európa Tanács főtitkára találkozott a romániai parlamenti pártok képviselőivel. Az RMDSZ részéről jelen volt Szabó Károly és Vida Gyula, a szenátusi, illetve a képviselőházi frakció vezetője.

A találkozón az RMDSZ képviselői szóvá tették, hogy Románia nem mindenben teljesítette az 1993 októberében, teljes jogú tagként való felvételekor vállalt kötelezettségeit. Konkrétan említették a Tanügyi törvény diszkriminatív, iskolasorvasztó, meglévő jogokat csorbító intézkedéseit, ugyanakkor nehezményezték, hogy Románia még mindig nem ratifikálta a Helyi önkormányzatok, illetve a Regionális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartáját. Hangsúlyozták, hogy az RMDSZ továbbra is szükségesnek tartja a monitorizálást, ami garanciát képezne arra vonatkozólag, hogy Románia teljesíti vállalt kötelezettségeit.

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete 1996. május 21-én a marosvásárhelyi Sportcsrnokban Politikai Fórumot rendezett.

A fórumon meghívottként jelen voltak Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, az Ügyvezető Elnökség tagjai: Demeter János önkormányzati alelnök, kampányigazgató, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Béres András oktatásügyi alelnök, Nagy Zsolt ifjúságügyi alelnök, Náznán Jenő gazdasági alelnök és Kós Anna, az ÜE Titkárságának vezetője.

Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke levélben üdvözölte a fórum résztvevőit és kívánt sikert Marosvásárhely népének a választásokon.

A fórumon részt vevő mintegy 2.500 választópolgár érdeklődéssel hallgatta meg az RMDSZ országos tisztségviselőinek felszólalásait, amelyekben hangsúlyozták a helyhatósági választások fontosságát, az állampolgárok felelősségét mindannyiunk közös jövőjének alakításában.

A több mint 4 órás rendezvény főszereplője természetesen Marosvásárhely polgármesterjelöltje, Fodor Imre mérnök volt, aki röviden ismertette életrajzát és településgazdálkodási és -fejlesztési elképzeléseit, majd válaszolt a választók kérdéseire.

A fórumon bemutatták Maros megye RMDSZ-listán induló 47 polgármesterjelöltjét, a Maros megyei és marosvásárhelyi tanácsosjelölteket.

A fórumot színvonalas kultúrmősor tette emlékezetessé, amelyen felléptek a város és a megye neves előadómővészei és együttesei.

*** Az RMDSZ szenátusi frakciója 1996. május 22-én Nyilatkozatot tett közzé a román Parlamentnek a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény kérdésében az Amerikai Kongresszushoz intézendő Nyilatkozat-tervezetével kapcsolatban.

Az RMDSZ szenátusi csoportjának Nyilatkozata megállapítja, hogy a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt Románia 1993-ban feltételesen kapta meg, s e kedvezménynek pozitív hatása volt a kétoldalú cserekapcsolatok fejlődésében, Románia piacgazdaságra való áttérésében. Ugyanakkor a román hatóságok tudatában kell hogy legyenek annak, milyen következményekkel jár a klauzula megadási kritériumainak teljesítése vagy nem teljesítése. A kedvezmény megadása rendkívüli gazdasági és politikai jelentőségő, ösztönzően hat a demokratikus átalakulásokra, a piacgazdaságra való áttérés meggyorsítására. A Nyilatkozat végül rámutat arra, hogy az RMDSZ a klauzula feltételekhez kötött megadása mellett szállt és száll síkra, és hangsúlyozza, hogy a legnagyobb kedvezmény végérvényes megítélése a vállalt politikai kötelezettségek teljesítésén kell hogy alapozódjon, beleértve az emberi jogok, illetve a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását.

*** Szerdán, május 22-én, az RMDSZ-vezetés szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletén Szabó Károly szenátusi frakcióvezető elnökölt, mellette Vida Gyula képviselőházi frakcióelnök, Kozsokár Gábor szenátor, valamint Markó Attila és Niculescu Antal szövetségi elnöki tanácsosok vettek részt.

A sajtóértekezleten a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekről Szabó Károly és Vida Gyula, a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadásával kapcsolatos kérdésekről Kozsokár Gábor tartott rövid ismertetést. Vida Gyula többek között a kolozsvári RNEP-polgármester újabb törvényszegését is megemlítette, és feltette a retorikus kérdést, hogy vajon megbírságolja-e önmagát; Funar ugyanis a megszabottnál jóval nagyobb plakátokat, transzparenseket függesztett ki Kolozsváron.

Szabó Károly kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a Román Hírszerző Szolgálat parlamenti felügyelete azért nem megfelelő, mert személyi és eljárási kérdésekbe a bizottságnak nem lehet beleszólása. Nem Mőgureanu RHSZ-igazgató leváltása orvosolhatja a problémákat, ehhez az intézmény mőködését és felügyeletét meghatározó politika megváltoztatására lenne szükség.