1996

1996. május 20., hétfő IV. évfolyam, 783. szám

*** Pénteken, május 17-én, a FUEV Temesváron tartott 41. Kongresszusának második napján az RMDSZ részéről Béres András oktatásügyi ügyvezető alelnök az új Tanügyi törvény negatív hatásairól beszélt, Markó Attila, a szövetségi elnök tanácsosa pedig az RMDSZ autonómia-törekvéseit vázolta. Este a temesvári református parókia győléstermében, Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében, mintegy 25–30 külföldi vendég és tucatnyi újságíró részvételével beszélgetésre került sor az autonómiáról, amelyet Markó Attila ezúttal bővebb, az RMDSZ háromszintő autonómia-elképzeléséről szóló vitaindító előadása vezetett be.

Szombaton, május 18-án, a kongresszus zárónapján került sor a FUEV új elnökségének megválasztására, valamint új teljes jogú tagok felvételére. Teljes jogú tagjává vált a szervezetnek többek között a Kárpátukrajnai Magyar Kulturális Szövetség, a Magyarországi Románok Szövetsége, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom és a VMDK. A visszavonulását korábban bejelentett dél-tiroli német Christoph Pan elnök helyére a svájci rétoromán Arquint Romedit választotta a kongresszus. Újraválasztották az az egyik alelnöki tisztségbe a svájci Joseph von Komlossyt.

*** A magyar nemzetiségő felvételizők figyelmébe:

A tanügyminiszterrel folytatott megbeszélések nyomán – melyeken Markó Béla szenátor, szövetségi elnök, Magyari Lajos szenátor és Asztalos Ferenc képviselő vettek részt – tisztázódott, hogy az idén is lehetőség nyílik az anyanyelven való felvételizésre azokból a tantárgyakból, melyeket a jelentkezők ezen a nyelven tanultak.

Ilyen értelemben Liviu Maior tanügyminiszter 1996. május 20-i keltezéssel a következő szövegő Körlevelet bocsájtotta ki:

„Az 1996 – 1997-es felvételikkel kapcsolatban közöljük, hogy érvényben marad az Oktatásügyi Minisztérium 4637/07.08.1995-ös rendelete”.