1996

1996. május 17., péntek IV. évfolyam, 782. szám

*** A kormány kezdeményezésére május 17-én, pénteken, a parlamenti pártok vezetőinek részvételével a bukaresti Elisabeta palotában megbeszélésre került sor a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekről. A tanácskozáson, amelyen részt vett Adrian Niőoiu, a Központi Választási Iroda elnöke is, az RMDSZ-t Szabó Károly szenátor, ügyvezető alelnök, a szenátusi frakció elnöke képviselte.

A megbeszélésen egyértelmően megállapították, hogy a kormány késésben van a rá háruló feladatok elvégzése tekintetében, és sok helyütt kifogásolható a körzeti választási irodák tevékenysége.

Szabó Károly szenátor a katonák választásokon való részvételével kapcsolatban fölvetette, hogy e jog gyakorlása nem történhet parancsra, ez törvénytelen lenne, másfelől nehezményezte, hogy azoknak az intézményeknek a vezetői, ahol sorkatonák vannak – honvédelmi minisztérium, belügyminisztérium –, nem tették lehetővé a katonai szolgálatukat teljesítő állampolgároknak a jelöltekkel való találkozást, tehát ezek a választók nem ismerik a jelölteket, akikre majd szavazniuk kell.

*** Május 13-án, a Képviselőház megvitatta az 50 ellenzéki képviselő által benyújtott egyszerő Beadványt, amely elmarasztalja a kormányt a Nemzetközi Valutaalappal kötött egyezmények nem teljesítéséért. Minthogy a Hitelkészenléti Szerződést a kormány nem teljesítette, a Nemzetközi Valutaalap befagyasztotta a további hitelek folyósítását. Az RMDSZ-frakció álláspontját Neményi József Nándor Kolozs megyei képviselő fejtette ki, konkrét adatokkal alátámasztva a kritikai értékelést. A beadványt a Ház nagy többséggel visszautasította (az RMDSZ-képviselők tartózkodtak a szavazásnál, magát a szakmailag és politikailag primitíven fogalmazott Beadványt alá sem írták, mivel ezt nem is igényelték tőlük).

Május 14-én, a Távközlési törvénytervezet, majd a Különleges távközlési szolgálat szervezéséről és mőködéséről szóló tervezet vitájában az RMDSZ álláspontját Antal István fejtette ki. Ez utóbbi tervezet vitája egy nap megszakítással, május 16-án is folytatódott, amikor is az ellenzék, köztük az RMDSZ képviselői, ellenezték a telefonlehallgatásokkal foglalkozó Különleges Távközlési Szolgálat alkalmazottai számára saját társadalombiztosítási rendszer kiépítését. A vitatott törvényszakaszt a szakbizottsághoz küldték vissza, átfogalmazás céljából.

*** A Szenátus ezen a héten több ülésen is hosszasan vitatta a Falufejlesztési és –rendezési Ügynökség megszervezésére és mőködésére vonatkozó törvénytervezetet. A vita során többszöri felszólalásában dr. Csapó József szenátor az állami magántulajdonba utalandó területek körének a polgári magántulajdon rovására történő túlzott kiterjesztését célzó rendelkezések ellen érvelt, bizonyos módosító javaslatait a Szenátus részlegesen megszavazta.