1996. május 16., csütörtök IV. évfolyam, 781. szám

*** Az RMDSZ és a Romániai Német Demokrata Fórum közös rendezésében május 16-án nyílt meg Temesváron a FUEV 41. Kongresszusa. Az európai népcsoportokat és nemzeti kisebbségeket tömörítő szervezet háromnapos tanácskozásának megnyítóján részt vett és üdvözölte a kongresszust Markó Béla szövetségi elnök és Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke.

Markó Béla üdvözlő beszédében rámutatott arra, hogy a Romániában élő, mintegy kétmillió lelket számláló magyar kisebbség számára kiemelten fontos egy európai normarendszer kialakítása és a nemzetközi szervezetekkel, köztük a FUEV-vel való együttmőködés a kisebbségi kérdés megoldásáért, “hiszen míg földrészünk nyugati felében számos helyen mőködnek olyan modellek, amelyek szavatolják a népcsoportok tartós fennmaradását, addig ebben a régióban sok helyütt a kommunista rendszerek bukása után sem kezdődött el a kisebbségi helyzetben lévő nemzeti közösségek sorsának rendezése, a jogfosztottság felszámolása, hanem éppen ellenkezőleg, folytatódtak, sőt felerősödtek az asszimilációs törekvések, nyílttá vált a szélsőséges nacionalizmus, a stabilitást és a biztonságot is veszélyeztetve.” A szövetségi elnök elmondotta, hogy az RMDSZ következetes politikai küzdelme ellenére továbbra is tiltó rendelkezések korlátozzák az anyanyelvő oktatást, sőt, ezek a tiltó rendelkezések még súlyosbodtak is az utóbbi időben, nem sikerült visszaszereznünk elvett jogainkat, elkobzott közösségi javainkat, nem sikerült újra megnyitnunk a kommunizmus idején bezárt magyar egyetemünket, nem használhatjuk szabadon anyanyelvünket sem a közigazgatásban, sem az igazságszolgáltatásban. “Ennek ellenére – tette hozzá Markó Béla – bízunk abban, hogy az európai integrációs folyamat pozitív hatással lesz helyzetünkre, hiszen a közös Európát mi a multikulturalitásnak, a nyelvi és nemzeti szabadságnak, a különböző autonómiáknak helyet adó közös otthonként képzeljük el. De ahhoz, hogy ez valóban így legyen, kezdeményeznünk kell ezeknek a problémáknak a minél sürgősebb szabályozását a nemzetközi fórumokon is. (…) Mi azt gondoljuk, hogy a másság megbecsülése, a tolerancia olyan európai érték, amely nemcsak az egyénekre, hanem a különböző közösségekre is vonatkozik. Nem látunk ellentmondást az egyéni jogok és a kollektív jogok között, hanem úgy véljük, hogy ezek kiegészítik egymást. Ilyen értelemben mérvadónak tekintjük a FUEV szakértői által kidolgozott dokumentumokat, és őszintén reméljük, hogy az ezekben szereplő elveket minél előbb sikerül érvényesíteni ott is, ahol ma még jelentős közösségeknek kell nap mint nap szembenézniük az intoleranciával, a xenofóbiával” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.