1996. május 13., hétfő IV. évfolyam, 778. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 108. számú Határozata

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1996. május 9-én Kolozsváron megtartott ülésén elfogadta a magyar nemzeti autonóm közösség jogállásáról szóló törvénytervezetet, valamint a romániai nemzeti közösség szociális és kulturális önkormányzatának statútum-tervezetét.

Az SZKT 1996. január 14-én Székelyudvarhelyen elfogadott határozata értelmében az Ügyvezető Elnökség a munkaanyagként elfogadott – dr. Csapó József által kidolgozott – személyi elvő autonómiára vonatkozó statútumot egy felkért szakértőkből álló csoport bevonásával kodifikálta, majd az RMDSZ parlamenti frakcióinak jogászaival véleményeztette. A módosító indítványokat a tervezetek szövegének véglegesítése alkalmával figyelembe vette.

A két előterjesztett dokumentum a magát autonóm közösségként tételező magyar nemzeti közösség jogállásáról, valamint szociális és kulturális önkormányzatáról szól. A szabályozás – jellegénél fogva – nem tér ki azokra a hatáskörökre, amelyek a települési önkormányzatok szintjén létrejövő sajátos státusú önkormányzatok, valamint a területi autonómia kapcsán kerülnek szabályozásra. A tervezetek ennek a további két autonómia-formának függvényében értelmezhetőek.

Az Ügyvezető Elnökség elhatározta, hogy az érintett hatáskörök további – részletekbe menő – szabályozása érdekében javasolja az SZKT-nak, hogy ennek döntése értelmében:

– a törvénytervezetet az RMDSZ parlamenti frakciói terjesszék be Románia Parlamentjéhez;

– az ÜE Mővelődési Főosztálya dolgozza ki a mővelődési és kulturális önigazgatásra vonatkozó részletes szabályozást;

– az ÜE Oktatási Főosztálya dolgozza ki az oktatási önigazgatásra vonatkozó részletes szabályozást;

– az ÜE Gazdasági Főosztálya dolgozza ki a szociális önigazgatásra vonatkozó részletes szabályozást;

– az ÜE titkársága dolgozza ki a tömeg-tájékoztatásra vonatkozó részleteket;

– az ÜE dolgozza ki az autonómia-csomag elfogadtatásához szükséges politikai menetrendet (“operatív időrend”).

A részletes szabályozás alapján az RMDSZ parlamenti frakciói határozzák meg a módosítandó törvények körét, és készítsék el az ezek módosításához szükséges indítványokat.

A személyi elvő autonómiára vonatkozó csomag kidolgozásának javasolt időpontja – valamint megvitatásának és elfogadásának javasolt fóruma – az RMDSZ 1997-es kongresszusa.

Kolozsvár, 1996, május 9.

Takács Csaba ügyvezető elnök