1996. június 6., csütörtök IV. évfolyam, 796. szám

*** Szerdán, június 5-én, a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésen vitatta meg az 1990. és 1991. évi állami költségvetés végrehajtásának zárszámadására vonatkozó Törvénytervezetet. Az általános vitában az RMDSZ parlamenti csoportjának álláspontját Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő fejtette ki. Miután méltatta azt, hogy a Parlament első ízben tőzi napirendre az éves költségvetés végrehajtásának megvitatását, Mátis Jenő bírálta a törvényhozást azért, mert erre csak többéves késéssel kerülhetett sor (és nem az illető éves költségvetés lezárását követő hat hónapon belül, ahogy azt a törvény előírja), amikor már a közvagyon kezelésében mutatkozó hiányosságokért (amelyeket egyébként a Számvevőszék pontosan kimutatott) a kormányt terhelő esetleges polgárjogi felelősség elévült. Az eljárás ekképpen pusztán a látszat kedvéért történtnek minősíthető, mondotta Mátis Jenő, és konkrét adatokat említett az 1990–1991-es időszak gazdasági-pénzügyi helyzetének negatív jelenségeire. Csütörtökön, június 6-án a két Ház együttes ülésén megvitatták az 1992. évi állami költségvetés végrehajtására vonatkozó Törvénytervezetet is. Az általános vitában ugyancsak Mátis Jenő képviselő szólalt fel az RMDSZ nevében, és a késésért ezúttal a jelenleg is kormányzó Vőcőroiu-adminisztrációt tette felelőssé. Megemlítette többek között, hogy a tárgyalt időszakban (egy esztendő alatt) mintegy nyolcszorosára esett a lej árfolyama, 21,9 %-kal csökkent az ipari és 13,3 %-kal a mezőgazdasági termelés a korábbi esztendőhöz képest, és olyan termékeket importált az ország, amelyeket korábban exportáltunk, jelentősen nőtt az állam külföldi adóssága. Mindezekről legkésőbb 1993. októberében kellett volna számot adnia a kormánynak, és nem 1996 júniusában. Az RMDSZ parlamenti csoportjának számos, a gazdasági rendcsinálást célzó, az évi költségvetések idejében való elfogadását szorgalmazó indítványait figyelmen kívül hagyták, s a sorozatos késlekedés táptalaja lett a gazdasági törvényszegésnek, nagyarányú csalásoknak, a mérhetetlen korrupciónak. Mindezekért a politikai felelősség a kormányt támogató parlamenti többséget terheli – hangoztatta Mátis Jenő, és kifejezte reményét, hogy a további évek (1993, 1994, 1995) költségvetésének elszámolására még a jelenlegi törvényciklus idején sor kerül.

*** Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátor június 4-én, kedden a Szenátusban a képviselőházi RMDSZ-frakcióval egyeztetett Nyilatkozatot terjesztett elő, amelyben tiltakozott az ellen, hogy a TDRP megyei elnöki tisztét is betöltő Kovászna megyei prefektus teljesen illetéktelenül beavatkozott a sepsiszentgyörgyi ISAMA Rt-ben zajló munkaviszályba, politikai és etnikai színezetet adván egy tisztán személyes jellegő ügynek, azon az alapon, hogy a menedzseri versenyvizsgára jelentkezett alkalmazottak közül nem a román jelöltre esett a választás. A prefektus közbenjárására az Állami Tulajdon Alap bukaresti képviselője keresztülvitte, hogy a Részvényesek Közgyőlése megsemmisítse a versenyvizsgát, és kinevezze vezérigazgatónak azt a személyt, akit a TDRP ugyanakkor a saját listáján indított megyei tanácsosi jelöltként.

A Nyilatkozat külön tiltakozik az ellen, hogy a megyei rendőrfelügyelőség parancsnoka passzívan hallgatta végig, hogy az illető a Prefektúrán megrágalmazta a Kovászna Megyei Tanács elnökét és egy második Boszniával fenyegette meg a megye magyar lakosságát.