1996. június 5., szerda IV. évfolyam, 795. szám

*** Június 5-én, szerdán, Kolozsváron Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János önkormányzati alelnök, továbbá Molnos Lajos Kolozs megyei és Zonda Attila Maros megyei elnök találkozott az elektronikus és írott sajtó képviselőivel.

Markó Béla szövetségi elnök elégtelennek minősítette azt, ahogyan a kormány megszervezte a választásokat. A szavazópolgárok nagy arányú távolmaradása a lakosság bizalmatlanságának a jele a helyhatósági tevékenység eredményességével szemben. Kiemelte az ellenzéki pártok, különösen a Romániai Demokratikus Konvenció és a Szociáldemokrata Szövetség jó eredményeit. Az RMDSZ országos eredményei összességükben felülmúlták az 1992-es szintet, ami a lakosság változatlan bizalmát tükrözi. A szövetségi elnök elismerőleg szólt az Ügyvezető Elnökség és az országos kampánystáb munkájáról.

Takács Csaba ügyvezető elnök rámutatott arra, hogy a végrehajtó hatalom mulasztásai miatt sok körzetben valóságos káosz uralkodott. Emiatt például Kolozs megyében az RMDSZ, de más pártok is megóvták a választásokat. A kampány folytatódik, hiszen sok helységben RMDSZ-jelöltek a második forduló esélyesei.

Demeter János ügyvezető alelnök, az országos kampánystáb vezetője rámutatott, hogy kezdettől fogva igyekeztek elkerülni a választási küzdelem politikai jellegének túlzott hangsúlyozását, inkább a jelöltek helységgazdálkodási alternatíváit helyezték előtérbe.

Molnos Lajos Kolozs megyei elnök elmondta, hogy a kolozsvári választások kimenetelét az RMDSZ közvélemény-kutatások előrejelezték, meglepetést legfennebb a vezető kormánypárt és a liberálisok vártnál gyengébb szereplése jelentett.

Zonda Attila a Maros megyei eredményeket ismertette számszerőleg, ahol az előző választásokhoz képest is javultak az RMDSZ pozíciói. A megyei tanácsban például hárommal több tanácsost sikerült bejuttatni, mint 1992-ben. Marosvásárhelyen az első fordulóban győzött Fodor Imre RMDSZ polgármesterjelölt, a helyi tanácsban pedig a szövetség jelöltjei 13 helyet szereztek meg a lehetséges 25-ből.

Számos kérdés hangzott el a kolozsvári választásokkal kapcsolatban. Markó Béla elégedetlenségét fejezte ki a részvételi arányt illetően, de hangoztatta, hogy Gheorghe Funar újraválasztása nemcsak az RMDSZ, hanem az ellenzék kudarcát is jelenti. Molnos Lajos szerint a belvárosban magas volt a részvételi arány, nagyobb arányú közömbösséget és távolmaradást a külkerületekben tapasztaltak. A kolozsvári helyi tanács ennek ellenére ellenzéki többségő lehet, és az RMDSZ is tárgyalásokat folytat az egyik alpolgármesteri hely megszerzéséért.

A várható alpolgármesteri helyet Takács Csaba mint a törvényesség betartásának a garanciáját említette – legalább az alpolgármester nem lebecsülendő hatáskörén belül. Kolozsvár nem sziget, hanem a szuverén román állam része, ahol a határozatokat eddig is a törvényesség betartásával kellett volna hozni. Az ügyvezető elnök a választások kiértékelésére nyilvános politikai vitát javasolt a sajtó képviselői és a politikusok részvételével.

*** A választási eredmények június 5-i, szerda reggeli összesítése alapján elmondható, hogy az RMDSZ megőrizte, sőt bizonyos mértékben megerősítette 1992. évi pozícióit a helyhatósági választásokon. Az első fordulóban Arad megyében 2, Bihar megyében 13, Brassó megyében 2, Hargita megyében 32 (ebből Csíkszék 13, Gyergyószék 4, Udvarhelyszék 15), Fehér megyében 1, Kolozs megyében 6, Kovászna megyében 25, Maros megyében 25, Szatmár megyében 9, Szilágyban 13 (!), Temes megyében 1 RMDSZ-polgármestert, összesen tehát 129 polgármestert választottak meg, ami azt jelenti, hogy – tekintettel arra, hogy az adatok még nem véglegesek és hogy a második fordulóban számos településen nagy eséllyel pályáznak az RMDSZ-jelöltek – az 1992. évi választásokon elnyert 131 polgármesteri széknél jóval többet sikerül megszerezni. Hasonlóképpen sikerült több tanácsosi helyet szerezni a helyi, illetve megyei tanácsokban.

*** Szerdán, június 5-én, délután 15 órától a fővárosi Victoria Palotában Nicolae Vőcőroiu kormányfő, a kormány több más tagja találkozik a parlamenti pártok vezetőivel. A tanácskozáson a helyhatósági választások második fordulójával, valamint az őszi parlamenti és elnökválasztásokkal kapcsolatos kérdések kerülnek terítékre. Az RMDSZ képviseletében Szabó Károly szenátusi és Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető vesz részt a találkozón.