1996

1996. június 4, kedd IV. évfolyam, 794. szám

*** A június 2-i helyhatósági választások ideiglenes összesített eredményei szerint az RMDSZ jól szerepelt a választásokon. Több erdélyi városban az RMDSZ polgármesterjelöltjei már az első fordulóban megszerezték a győzelmet. Itt elsősorban Marosvásárhelyt kell említenünk, de RMDSZ polgármestert választott Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta, Barót, Kovászna, Szilágycseh, Székelykeresztúr, valamint Arad, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy és Temes megye csaknem 100 községe. Több városi és községi településen jelöltjeink jó eséllyel pályáznak a második menetben. Szatmárnémetiben és Nagyváradon az RMDSZ polgármesterjelöltjei első helyen jutottak be a második fordulóba. Számos településen, városon és falun egyaránt, különösen Hargita és Kovászna megyében, a legtöbb tanácsosi helyet (és nem ritka esetben valamennyit) az RMDSZ jelöltjei szerezték meg.

*** Kedden, június 4-én, Frunda György szenátor a következő Nyilatkozatot olvasta fel a Szenátusban:

NYILATKOZAT

A Román Televízió 1-es csatornájának június 3-i esti híradója a helyhatósági választások előzetes eredményei ismertetésekor egyetlen szót sem ejtett az RMDSZ jelöltjei által elért sikerekről.

Az RTV az utóbbi időben folyamatosan mellőzi az RMDSZ-t, elhallgatja szervezetünk pozitív megnyilvánulásait, csupán negatívumokra korlátozódik vele kapcsolatban, illetve a romániai magyar közösség kollektív vétkességét bizonygatja és ezzel intoleráns, idegengyőlölő, magyarellenes beállítottságról tesz tanúságot.

Úgy véljük, az effajta beállítottság súlyosan veszélyezteti egyes kiemelkedő politikusoknak és bizonyos realista pártoknak a román-magyar kapcsolatok jobbítására irányuló törekvéseit. A Román Televízió vezetősége ekképpen semmibe veszi a tolerancia és a tárgyilagos tájékoztatás követelményeinek a nemzetközi egyezményekben lefektetett normáit, és szakmai, deontológiai, valamint jogi felelősség terheli a csonkított, illetve torzított hírközlés miatt.

Az RMDSZ szenátusi frakciója

*** A Képviselőházban hétfőn, június 3-án, Németh János, Fekete Zsolt és Neményi József Nándor interpellált a kormányhoz a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet elismerése, az eddig még el nem ismert magániskolákban tanuló gyerekeket is egyként megillető, de nem folyósított családi (gyermek)pótlék, illetve a mezőgazdaságban dolgozni, termelni akaró falusi fiatalságnak nyújtandó kamatmentes kölcsön ügyében.

*** Birtalan Ákos háromszéki képviselő hétfőn, június 3-án, a Képviselőház Állandó Bizottságánál a háromszéki szenátorok és képviselők nevében megkeresést iktatott, amelyben javasolják, hogy a Parlament gazdasági szakbizottságai indítsanak parlamenti kivizsgálást a sepsiszentgyörgyi gépgyár (ISAMA) vezetőségének kinevezése és leváltása ügyében.

Ugyanebben a kérdésben kedden, június 4-én a Képviselőházban, a politikai nyilatkozatok során Birtalan Ákos a háromszéki képviselők nevében politikai állásfoglalást – tiltakozást – olvasott fel.

*** Az RMDSZ vezetése szerdán, június 5-én, délelőtt 10 órakor az RMDSZ kolozsvári, Pavlov u. 21. szám alatti székházában Sajtóértekezlet-et tart a helyhatósági választások első fordulójának eredményeiről. A sajtóértekezleten részt vesznek: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János ügyvezető alelnök, választási kampányigazgató, Molnos Lajos, a Kolozs megyei szervezet elnöke és Eckstein-Kovács Péter, kolozsvári városi tanácsos.