1996. június 25., kedd IV. évfolyam, 809. szám

*** A Képviselőház június 24-i, hétfői ülésén a kormány 39/1995. számú, a költségvetési intézmények alkalmazottainak fizetéséről szóló Rendeletét módosító Törvénytervezet vitájában Nagy Benedek Hargita megyei képviselő a Földtörvényt alkalmazó mezőgazdasági – kataszteri – szakemberek fizetési besorolásában mutatkozó aránytalanságokat tette szóvá. Érvelése nyomán – Florin Georgescu pénzügyminiszter minden ellenkezése dacára – a plénum egyhangúan elfogadta a beterjesztett és az ágazati szakszervezet által is támogatott besorolási szorzószámokat. Így a kormány szőkmarkú javaslatában foglalt 1,250–2,200, illetve 0,900–1,450-hez viszonyítva az elfogadott szorzók a főiskolai végzettségőek esetében 1,600–2,450-ig, a középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek számára pedig 1,300–1,850-ig terjednek.

*** Frunda György szenátor Strasbourgból telefonüzetben közli, hogy az Európa Tanács felkérte őt, hogy július 2-án a kormányközi értekezleten képviselje az Európa Tanácsot egy Kisebbségi Tanács létrehozásáról folytatandó megbeszélésen.

A Kisebbségi Tanács a Miniszterek Tanácsa mellett mőködik majd, jelenleg a létszámáról és hatásköréről folyik a vita az Európa Tanácsban.

Frunda György július 2-ig Strasbourgban az ET Parlamenti Közgyőlésén vesz részt, majd július 3–7-e között Helsinkibe utazik, ahol az Európa Tanács Jogi Bizottságának munkálatai zajlanak.

*** Kedden, június 25-én, napirend előtti felszólalásában Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselő a nagyváradi Ady Endre Líceumban előállott feszült helyzetet tette szóvá. Mint ismeretes, Viorel Sarca megyei főtanfelügyelő, aki a vezető kormánypárt színeiben indult a helyhatósági választásokon a megyei tanácsosok listáján, töröltette az iskola igazgatótanácsa által a tanulók bántalmazásáért “megróvásban” részesített Csáky Viorica tanárnő szankcióját (akinek férje, Csáky József az RNEP színeiben indult a városi tanácsosi listán), és mert a szankciót a líceum vezetése nem volt hajlandó törölni, a megyei tanfelügyelőség menesztette az igazgatót és helyettesét. Szilágyi Zsolt tiltakozott az ellen, hogy a Tanügyi törvényt pártpolitikai szempontok szerint alkalmazzák, semmibe véve a tanulók testi fenyítését tiltó rendelkezéseket, a gyermekek alapvető emberi jogait.

Ugyancsak napirend előtti felszólalásában Elek Barna Maros megyei képviselő az idei szárazság okozta, várhatóan igen rossz gabonatermésre való tekintettel figyelmeztette a kormányzatot, hogy hozzon haladéktalan intézkedéseket a jövő évi termés megalapozására; jelesen kérte, hogy a kormány rendelje el a mőtrágyaexport azonnali leállítását, tiltsa meg a búzavetőmag más célokra való felhasználását, rendelje el sürgősségi jelleggel a növényvédelmi munkálatok elvégzését, és kilónként legalább 600 lejben állapítsa meg a búza felvásárlási árát.

*** 1996. június 24–30-a között dr. Bárányi Ferenc és Borbély László képviselők Brüsszelben tesznek látogatást az ottani magyar római katolikus misszió meghívására. A látogatás során az Európa Parlament és a Román Parlament vegyesbizottságának tagjai több találkozón vesznek részt az Európa Parlamentben, a főbb politikai – keresztény-demokrata, szocialista és liberális – frakciók tisztségviselőivel, az Emberi Jogi Bizottság vezetőivel, a vegyesbizottság elnökével, Habsburg Ottó európa parlamenti képviselővel, Arie Ooslanderrel, az Európa Parlament kelet-közép-európai ügyekkel megbízott raportőrével, valamint a brüsszeli magyar közösség tagjaival.