1996. június 18., kedd IV. évfolyam, 804. szám

*** Június 18-án, kedden a Szenátus Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátor javaslatára napirendjére tőzte a Képviselőház által már elfogadott törvénykezdeményezést, amely módosítja az 1946 után politikai okokból üldözött, külföldre deportált, illetve a második világháború során hadifogságba vetett személyek bizonyos jogaira vonatkozó 118/1990 sz. törvényrendeletet.

A túlnyomó többséggel megszavazott módosítás értelmében a közvetlen jogosultak és özvegyeik, akik 1996. január 1-ig nem tudták beszerezni igazoló irataikat, ügycsomóik benyújtásához további – 1997. december 1-ig tartó – haladékot kaptak.

Felhívjuk az RMDSZ-szervezetek, illetve az érdekeltek figyelmét arra, hogy a határidő meghosszabbítása vonatkozik mindazokra az észak-erdélyi lakosokra, özvegyeiket is beleértve, akiket annak idején a magyar hadseregből hurcoltak hadifogságba.

*** A helyhatósági választások második fordulójának összesített – bár még mindig nem hivatalos – eredményei alapján az RMDSZ újabb 17 polgármesteri széket szerzett meg, vagyis az első fordulóban megválasztott polgármesterekkel együtt összesen 138-at. A június 17-én, hétfőn közölt adatokhoz képest újdonság az, hogy Hargita megyében Borszéken Palkó Sándor, illetve Beszterce-Naszód megyében Árpástón Kő Márton nyerte el a polgármesteri mandátumot (ez utóbbi az egyetlen RMDSZ-győztes a megyében).

*** Hétfőn, június 17-én a Képviselőházban Kerekes Károly Maros megyei képviselő élt az interpelláció jogával. A kormányhoz intézett interpellációjában azt tette szóvá, hogy a bözödújfalui győjtőgát építése nyomán a mesterséges tó víze alá került ortodox, római katolikus és unitárius templomok és a hozzájuk tartozó parókiák újjáépítéséről a kormány nem gondoskodott, és semmi jelét nem mutatja annak, hogy a kisajátítás által okozott anyagi és szellemi károkért a három egyházat kárpótolni szándékozik. Kerekes Károly e “hallgatásra” kért magyarázatot a kormánytól.

Ugyanaznap Doru Ioan Tőrőcilő belügyminiszter Birtalan Ákos egy héttel korábban a sepsiszentgyörgyi csendőrlaktanya beruházási munkálatainak helyzetére vonatkozó kérdésére válaszolt, s miután bírálta a laktanya-ügyben a helyi magyar sajtóban napvilágot látott újságcikkeket, kijelentette: annak ellenére, hogy a városi tanács nem adott építkezési engedélyt, a 18,5 milliárdos beruházás építkezési munkálatait megkezdik.