1996. június 14., péntek IV. évfolyam, 802. szám

*** 1996. június 11-én Kolozsváron üléseztek a területi szervezetek mővelődés- és egyházügyi alelnökei, az országos hatókörő egyesületek elnökei, jogászok és gazdasági szakértők. Napirenden a 136/1996. számú kormányrendelet alkalmazásának megvitatása szerepelt, amely lehetővé teszi a jogtalanul elkobzott közösségi javak tulajdonjogát igazoló dokumentumok beszerzését.

Kiss András, az EME főtitkára és Czédly József, az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának gazdasági szakértője ismertették az eltulajdonított javak országos katasztere összeállításának forrásait és az összeírók megbízó levelének kibocsátási módozatait. Az ismertetéseket követő vita során, amelyben felszólalt Náznán Jenő, az RMDSZ ügyvezető gazdasági alelnöke is, elemezték a gyakorlati tennivalókat, majd Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök előterjesztése nyomán döntés született arról, hogy létrehozzák helytörténészekből, jogászokból, szakértőkből a területi koordinációs bizottságokat, amelyek összehangolják a hatókörükbe tartozó egykori közösségi javak felkutatását és listázását településenként végző biztosok munkáját, kijelölik ezek személyét 1996. augusztus 1-ig, s ez év végéig elkészítik a területi katasztereket. Megalakítják az országos koordinációs bizottságot is, amely tudományos és szakmai tanácsadással segíti a területi szerveket, és elvégzi az egykori országos struktúrák javainak felleltározását.