1996. június 13., csütörtök IV. évfolyam, 801. szám

*** 1996. június 6-a és 10-e között Markó Béla Gálfalvi Zsolttal, a romániai magyar PEN csoport elnökével együtt részt vett a Nyelvi Jogok Világkonferenciáján Barcelonában. A Világkonferenciát a Nemzetközi PEN és a nyelvi jogokkal foglalkozó katalóniai CIEMEN szervezte az UNESCO patronálásával. A számos NGO (nemkormányzati szervezet) részvételével zajló tanácskozáson elfogadtak egy Nyilatkozatot a nyelvi jogokról, amelyet az UNESCO-nak, majd az ENSZ-nek kívánnak beterjeszteni. A most elfogadott Nyilatkozat az eddigi nemzetközi dokumentumoknál sokkal tágabb jogokat biztosítana a nyelvi közösségeknek, beleértve a kollektív jogokat is.

Ugyanakkor Markó Béla Barcelonában megbeszélést folytatott a Katalán Demokratikus Unió elnökével, Jozep Antoni Duran i Lleidával és munkatársaival. Az RMDSZ elnöke meghívta a katalán párt vezetőit, hogy ősszel látogassanak el Romániába.

*** Hajdú Gábor szenátor a Szenátus június 10-i ülésén interpellációt intézett a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhez a mezőgazdasági termelőknek a tehén- és bivalytej felvásárlása esetén az állami költségvetésből juttatott literenkénti 220 lejes (november 1-től 250 lejes) prémium kiutalásának a feltételeit is szabályozó 293/1996 sz. kormányhatározatot értelmező minisztériumi körlevél kapcsán. Ez utóbbi ugyanis a tejtermékeket gyártó vállalatok esetében a közfogyasztásra szánt tej előállításához köti a prémium kifizetését, holott a törvényes szabályozás ilyen előírást nem tartalmaz, s ahol erre nincsenek berendezkedve, ott több tízmilliós nagyságrendő beruházást kellene evégett eszközölni. Mindezek alapján Hajdú Gábor szenátor a kikötés hatálytalanítását kérte a mezőgazdasági tárca vezetőjétől.

*** Szerdán, június 12-én a Szenátusban, A vadállomány és a vadászzsákmány védelméről szóló törvénytervezet általános, majd szakaszonkénti vitájában Hajdú Gábor és Kozsokár Gábor szenátorok szólaltak fel és tettek módosító javaslatokat.

*** 1996. június 13-án a Képviselőház plénuma elfogadta Birtalan Ákosnak a háromszéki RMDSZ-képviselők nevében tett javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Ház Gazdasági szakbizottsága 3 tagú kivizsgáló bizottságot küldjön június 17–20-a között Sepsiszentgyörgyre, a helyi gépgyár (ISAMA) vezetőségének kinevezése és leváltása körül kialakult helyzet kivizsgálására. A bizottság tagjai: Viorel Munteanu (TDRP), Birtalan Ákos (RMDSZ) és Floruőő Crőciun (RNEP).

*** Kedden, június 11-én a Képviselőház megvitatta a volt mezőgazdasági termelőszövetkezetek adósságainak rendezéséről szóló törvénytervezetet. Az általános vitában az RMDSZ-frakció részéről Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő szólalt fel, és fejtette ki a szövetség álláspontját, miszerint nem ért egyet a szabályozásban foglalt intézkedésekkel, s ezért nem szavazza meg a törvénytervezetet.

Az általános vita után a Képviselőház a tervezet szakaszonkénti vitáját elnapolta.

*** Az RMDSZ által az idén áprilisban hivatalosan bejegyzett Iskola Alapítvány Kuratóriuma kedden, június 11-én Kolozsváron tartotta meg első ülését. Az ülésen részt vett Markó Béla kuratóriumi elnök, Kelemen Árpád kuratóriumi alelnök, Antal Attila, Béres András, Lászlófy Pál, Nagy F. István, Sebők Péter, Szilágyi Pál, Tonk Sándor, Vetési László és Veres Valér kuratóriumi tagok. Igazoltan hiányzott dr. Csávossy György, Dézsi Zoltán, Takács Csaba és Tőkés László. Tanácskozási joggal jelen voltak: Tőkés László megbízásából Méder Zsolt, valamint Somai József, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának titkára és Ferenczi Rita, a Romániai Alkuratórium Oktatási Szaktestületének titkára.

Az ülés résztvevői, miután meghallgatták az Iskola Alapítvány jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót, amelyből kitőnt, hogy mint jogi személy minden feltétellel rendelkezik mőködésének beindításához, megjelölték az alapítvány közvetlen és hosszú távú stratégiáját.

Az Iskola Alapítvány közvetlen céljának a szociális és tanulmányi ösztöndíjrendszer biztosítását és az oktatás terén történő intézményalapítást tekinti. Hosszú távú célja a nevelés/oktatás modernizálásának anyagi és erkölcsi támogatása. Ennek keretében az alapítvány támogatja: az oktatási hálózat szervezését és megerősítését; a magánoktatási intézmények létrehozását és támogatását; az oktatás minőségi színvonala emelésének érdekében anyagi alap létesítését a pedagógusok reformtörekvéseinek támogatására, az oktatók képzésére; az egyetemi hallgatók és tanulók érdem- és szociális ösztöndíját biztosító anyagi alapok megteremtését.

A kuratórium minden belföldi és külföldi jogi vagy természetes személyt felkér, hogy támogassa az alapítványt a céljai megvalósításához szükséges anyagi alapok megteremtésében.

A kuratórium elhatározta, hogy az alapítvány tőkéjét olyan gazdasági tevékenységekre fordítja, amelyek jövedelméből további támogatásokra nyílik lehetősége.

A kuratórium jóváhagyta az idei költségvetést, és kinevezte az alapítvány ügyvezetőjét Somai József, illetve titkárát Ferenczi Rita személyében.

A romániai magyar oktatást támogatni kívánó adományozók a következő bankszámlákat vehetik igénybe: Banca Comercialő Românő S.A., Sucursala Cluj, Nr. cont 4510.3243.2 (lejben) és Nr. cont 472111602430 (valutában).