1996. június 12., szerda IV. évfolyam, 800. szám

*** KÖZLEMÉNY

1996. június 22-ére, szombaton reggel 9 órára Sepsiszentgyörgyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsát. Az ülés kétnapos, vasárnap délutánig tart.

Az SZKT Állandó Bizottsága az Ügyvezető Elnökséggel is konzultálva a június 22–23-i ülésre a következő napirendet javasolja:

1. Helyhatósági választások, 1996

– az Országos Kampánystáb beszámolója;

– az eredmények kiértékelése;

2. A személyi elvő autonómia statútuma;

3. A Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése;

4. Az autonómia-koncepció támogatására vonatkozó népszavazás;

5. Parlamenti választások, 1996

– a képviselők és szenátorok jelölésének alapelvei;

6. Az elnökjelölés kérdése;

7. Interpellációk.

Bukarest, 1996. június 12.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** 1996. június 11-én Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Demeter János, az RMDSZ Országos Kampánystábjának vezetője részvételével ülésezett Kolozsváron a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa.

Általános helyzetértékelésében mind a szövetségi elnök, mind az ügyvezető elnök megállapította, hogy az RMDSZ országos összesítésben jó eredményeket ért el, megőrizte súlyát a romániai politikai mezőnyben, és lehetőség van arra, hogy a választások második fordulójában ezt tovább növelje. Ennek ellenére nem lehetünk elégedettek, többek között, a magyar közösség választási részvételével, amely sok kulcsfontosságú helyen az általános részvételi arány alatt maradt – hangsúlyozta Markó Béla. Takács Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a több megyében is bekövetkezett, 1992-höz viszonyított visszaesés megköveteli az okok alapos elemzését, a felelősségek megállapítását és a szükséges belső szervezési intézkedések mielőbbi meghozatalát. Ahhoz, hogy az RMDSZ továbbra is biztosítsa bel- és külpolitikai jelentőségét, minden szinten hatékonyan érvényesítse közképviseleti és érdekvédelmi szerepét, elengedhetetlenül szükséges sikeres szereplése az őszi parlamenti választásokon, és ennek az a biztosítéka, hogy szövetségünk jobban megjeleníti választóinak elvárásait.

A továbbiakban az RMDSZ megyei és területi szervezeteinek elnökei részletesen értékelték a helyhatósági választások június 2-i első fordulóján megyéjükben, illetve területükön elért eredményeket, beszámoltak a települési és megyei önkormányzati testületekben elfoglalandó tisztségekről folyó egyeztető tárgyalásokról és a második fordulóval, valamint az egyes helyeken megismétlendő választásokkal kapcsolatos sajátos kérdésekről.

Az elemzések nyomán egyöntető vélemény alakult ki arról, hogy a helyhatósági választások második fordulója előtt az RMDSZ minden tényezőjének részt kell vállalnia a magyar választópolgárok részvételének ösztönzésében, minél több szavazat elnyerésében az RMDSZ még versenyben lévő jelöltjei számára.

Az ülésen egyetértés alakult ki abban is, hogy a helyi eredmények, a területi szintő kampánytevékenység részletes elemzésére a megyei és területi szervezetek küldöttgyőléseket hívnak össze. A megbeszélésen különösen fontosnak ítélték a tanulságok és az ezekből következő tennivalók megfogalmazását és alkalmazását az ősszel sorra kerülő parlamenti választásokat megelőző kampányban.

A területi elnökök kolozsvári ülésén a továbbiakban számba vették a következő hónapok teendőit, beleértve a Szövetségi Képviselők Tanácsa soron következő ülésein megvitatandó kérdéseket és meghozandó döntéseket, és sor került egy előzetes konzultációra is a parlamenti jelölések alapelveiről.

*** Június 11-én, kedden a Képviselőházban Borbély László Maros megyei képviselő a politikai nyilatkozatok során tett felszólalásában azt a jogsértő, alkotmányellenes gyakorlatot bírálta, hogy a helyi tanácsok, illetve a megye tulajdonában, valamint a kereskedelmi társaságok tulajdonában lévő ingatlanok százával mentek át az Állami Protokoll Igazgatóság vagy a Prefektúra tulajdonába kormányrendeletek alapján, és mindez azért lehetséges, mert nem készült el a helyi és megyei tanácsok vagyonát szabályozó törvény, ami nélkül igazi helyi autonómia nem valósítható meg. Ezt a gyakorlatot a hatalommal való visszaélésnek minősítette az RMDSZ képviselője, és kifejezte abbéli reményét, hogy a választópolgárok az őszi választásokon megfelelőképpen ítélik majd meg a négy éve hatalmon lévők ilyen és ehhez hasonló visszaéléseit és szavazatukkal a jogállamiság és az igazi demokrácia mellett tesznek hitet.