1996. június 10., hétfő IV. évfolyam, 798. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. június 6-án tartott ülésén részletesen elemezte a helyhatósági választások első fordulóját, különös tekintettel az RMDSZ polgármester-, valamint helyi és megyei tanácsosjelöltjei által elért eredményekre és a választási részvételre. Az ÜE erre vonatkozó következtetéseit Közleményben foglalta össze. Az elemzés tárgya volt az Országos Kampánystáb tevékenysége, valamint a területi szervezeteknek a választások előkészítésében és a kampányban kifejtett munkája. A testület úgy értékelte, hogy az Országos Kampánystáb eleget tett feladatainak, ugyanakkor első következtetésként megállapította, hogy a választási eredmények tükrözik a területi szervezetek általános és választási tevékenységének minőségét. Az eddigi helyi választási eredmények értékelésére, valamint a második fordulóval és a megismételt választásokkal kapcsolatos teendők részletes megbeszélésére Takács Csaba ügyvezető elnök 1996. június 11-ére összehívta a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát.

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ez év januárjában, Székelyudvarhelyen elfogadott nyilatkozatában megfogalmazta, hogy az 1996-os esztendő hosszú időre meghatározza az ország demokratizálódásának lehetőségeit, és a választások döntő jelentőségőek lesznek a romániai magyar nemzeti közösség számára. Ezért kiemelten fontosnak értékelte azt a szerepet, amit szövetségünk az elkövetkező időszakban vállal. “A helyhatósági és a parlamenti választások döntik el, hogy a romániai magyarság képes-e olyan helyzetbe hozni saját érdekképviseleti szervezetét – az RMDSZ–t –, hogy az döntéshozói, akár kormányzati tényezőként is érvényesíteni tudja érdekvédelmi feladatait.”

A helyhatósági választások első fordulójának eredményei bizonyítják, hogy célkitőzésünket magáénak vallja a romániai magyarság. Az RMDSZ megkapta választóitól azt a támogatást, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges. Eddig 121 megválasztott polgármestert, 2.409 helyi és 133 megyei tanácsost tartunk számon. A betöltött polgármesteri helyek 13,5 százalékát az RMDSZ jelöltjei foglalták el, hat megyei tanácsban szövetségünknek van a legtöbb önkormányzati képviselője. Az első forduló után megállapítható, hogy az RMDSZ a román politikai élet meghatározó tényezője maradt.

Ugyanakkor elégedetten állapíthatjuk meg azt is, hogy a helyhatósági választások első fordulójában a választópolgárok jelentős számban szavaztak azokra a pártokra és szervezetekre, amelyek programja összeegyeztethető egy korszerő közigazgatás kialakítása érdekében.

Mindez megteremti annak a lehetőségét, hogy a demokratikus ellenzék tagjait összefogó, a helyi közösségek érdekeinek érvényre juttatását felvállaló többség jöjjön létre számos helyi és megyei döntéshozó testületben. Ennek érdekében, a helyi RMDSZ-szervezetek részvételével, folyamatban vannak az egyeztető tárgyalások a megyei tanácselnöki, -alelnöki, alpolgármesteri tisztségek, valamint a megyei tanácsok állandó bizottságaiban elfoglalandó helyek betöltéséről.

Köszönjük mindazoknak, akik, felelősséget érezve a romániai magyarság és az ország sorsa iránt, szavazatukkal biztosították az RMDSZ – és ezáltal a romániai magyarság – hatékony jelenlétét a helyi közigazgatásban.

Június 16-án kerül sor a választások második fordulójára, valamint több településen a megismételendő első fordulóra, amelyeken jelöltjeink továbbra is versenyben vannak. Felkérjük a romániai magyar közösség tagjait, hogy az első forduló eredményei által megerősített önbizalommal gyakorolják szavazati jogukat, segítsék győzelemre jelöltjeinket, s ezzel is növeljék az RMDSZ céljai, közös céljaink megvalósítását elősegítő politikai súlyát.

1996. június 6.

Takács Csaba Demeter János

az RMDSZ ügyvezető elnöke kampányigazgató

*** A helyhatósági választások első fordulójának a Központi Választási Iroda (BEC) által hivatalosan közzétett végleges eredményei szerint a megválasztott polgármestereket tekintve az RMDSZ az igen rangos országos második helyen végzett a romániai pártok között, a vezető kormánypárt (TDRP) mögött, de megelőzve a Szociáldemokrata Uniót és a Romániai Demokratikus Konvenciót. A helyi tanácsosokra leadott szavazatok számát és a megszerzett tanácsosi mandátumok számát tekintve az RMDSZ egyaránt az ugyancsak előkelő negyedik helyen végzett a TDRP, a Romániai Demokratikus Konvenció és a Szociáldemokrata Unió mögött. Ugyancsak a negyedik helyet szerezte meg az RMDSZ a megyei tanácsosokra leadott szavazatok számát és amegválasztott megyei tanácsosok számát tekintve, ezúttal a Romániai Demokratikus Konvenció, a TDRP és a Szociáldemokrata Unió mögött.

*** 1996. június 2–9-e között nyolcadik alkalommal zajlott le Kisvárdán (Magyarország) a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja. A vajdasági, kárpátaljai, szlovákiai együttesek mellett, Erdélyből Marosvásárhelyről a Nemzeti Színház magyar tagozata, a Szentgyörgyi István Színmővészeti Intézet és az Ariel Bábszínház; Sepsiszentgyörgyről a Tamási Áron Színház; Szatmárnémetiből az Északi Színház Szigligeti Ede Társulata; Kolozsvárról a színmővészeti főiskolások vizsgaelőadása, az Állami Magyar Opera és a Puck Bábszínház magyar tagozata vett részt. Az RMDSZ képviseletében dr. Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök volt jelen.

*** 1996. június 9-én népes hallgatóság előtt zajlott le Gyulafehérváron a Romániai Katolikus Hittudományi Főiskolán, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága, az EMKE és az RMPSZ szervezésében, a Hatágú Síp címő, az egyetemes magyar ifjúság számára a Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából meghirdetett vers- és prózamondó világverseny erdélyi elődöntője.

A versenynyitó ünnepség keretében a megjelenteket és a résztvevőket főtisztelető Hajdú Gyula rektor és dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke köszöntötte.

A gyulafehérvári szakaszra a területi selejtezőkön győztes 22 versenyző nevezett be Beszterce, Fehér, Kolozs, Maros, Szatmár, Szilágy és Temes megyékből, valamint Bukarestből. A zsüri tagjai főtisztelendő Jakab Gábor, Király László nagyenyedi tanár, Medvigy Endre, az MVSZ munkatársa, Ördög Gyárfás Lajos, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének megbízottja, Páll Árpád színikritikus és Vitályos Ildikó színmővész voltak.

A verseny díjazottjai: I. Szabadi Nóra (Maros m.); II. Gergely Éva Ildikó (Szilágy m.); III. Veres Gyöngyi (Maros m.), Demeter József (Fehér m.) és Lajosi Krisztina (Kolozs m.). Dicséretben részesültek: Bara Tímea, Nagy Emese Rita és Kereskényi Hajnal (Szatmár m.).

*** A Székelyudvarhely Városi RMDSZ választmánya 1996. június 7-én elemezte és értékelte a helyhatósági választások eredményeit. A nem hivatalos adatok szerint a 32.335 választópolgárból 19.090 élt szavazati jogával. Ezek közül az RMDSZ tanácsosi listájára 7.976, a szövetség polgármesterjelöltjére pedig 8.957 választó szavazott. Ezzel a 21 tagú helyi tanácsban az RMDSZ 10 helyet szerzett meg, polgármesterjelöltje azonban alulmaradt a független jelölttel szemben. Bár az országos átlagnál valamivel jobb volt a részvétel (59%), az otthonmaradottak nagy száma a lakosság passzívitására, érdektelenségére enged következtetni – hangzik a Székelyudvarhely Városi RMDSZ Választmányának 1996. június 7-én kiadott közleménye.

Az eredmények tényszerő kiértékelésénél a választmányban véleménykülönbségek alakultak ki. A testület egyetértett abban, hogy az eredmények közel sem kielégítőek, egyesek azonban a vezetőséget, a Városi RMDSZ szervezeti felépítését, választási stratégiáját, a helyi média egy részével (ATI–BETA, UH) kialakult rossz viszonyt okolták, mások az országos viszonylatban is eluralkodott közönyt, az RMDSZ-listán jelentkező, majd visszalépő jelöltek nem lojális viselkedését, az RMDSZ-t lejárató országos kampány helyi kiahatásait, valamint a helyi média egy részének RMDSZ-ellenességét.

A véleménykülönbségeket érzékelve, az RMDSZ Városi Szervezetének elnöke bizalmi szavazást kezdeményezett. A választmány 8:5 arányban továbbra is bizalmat szavazott Sófalvi László városi elnöknek.

Ezt követően a Szabadelvő Kör RMDSZ-platform helyi csoportja visszavonta képviselőjét, Thamó Csabát a választmányból, és visszalépett a testületből Nagy Pál, az UFF egyik képviselője is.

A választmány ezután a következő döntéseket hozta:

Az elnök 1996. június 17-én 18 órára összehívja a választmány és az RMDSZ megválasztott tanácsosainak együttes ülését.

A választmány megbízza az Elnökséget, hogy a Városi Tanács megalakulása előtt tárgyalásokat kezdeményezzen a Romániai Demokratikus Konvencióval, a Roma párttal és a független tanácsosokkal az alakuló ülés előkészítéséről.

Az RMDSZ városi szervezete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik együttmőködésükkel és szavazatukkal támogatták a romániai magyarság érdekvédelmi szervezetét. Szervezetünk az elkövetkezendőkben – megválasztott tanácsosain keresztül – önkormányzati programunk megvalósításán fog munkálkodni – fejeződik be a Székelyudvarhely városi RMDSZ választmánya nevében Sófalvi László elnök, Antal István alelnök, Hajdó Csaba és Lukács István választmányi tagok által aláírt Közlemény.