1996

1996. július 9., kedd IV. évfolyam, 819. szám

*** Borbély László képviselő, az Európai Unió – Román Parlament vegyes bizottságának tagja 1996. július 8-i keltezéssel a következő Nyilatkozatot tette közzé:

1995. február 1-én Románia az Európai Unió társult tagjává vált.

Az integrációs folyamatban fontos szerepe van annak a kérdőívnek, amelyet az Európai Unió Bizottsága küldött le Románia kormányának.

Az Európai Unió – Román Parlament vegyes bizottságának május végi ajánlás-csomagjában a bizottság kéri, hogy „biztosítsák a Román Parlament és az Európai Parlament tájékoztatását a EU Bizottság kérdőívéről és a kormány válaszairól”.

Bár több ízben igényeltem a kormánytól ezt a dokumentumot, mind a mai napig a bizottság nem kapta meg a kérdőívet.

Ilyen körülmények között úgy vélem, nincsenek megfelelő feltételek a dialógusra, és hiányzik a dokumentum parlamenti támogatása. Ily módon megkérdőjelezhető a kérdőívre adott válaszok hitelessége.

Ebben a kérdésben átiratot küldtünk az Európai Unió Bizottságához, Románia kormányához és a vegyes bizottság vezetőségéhez.

*** 1996. július 6-án Vasvári Pálnak állítottak emlékoszlopot Magyarvalkón, jeles hazai és külföldi vendégek jelenlétében. Ugyanaznap délután a Vasvári-napok első rendezvényeként tudományos ülésszakra is sor került Körösfőn, ahol előadók voltak, többek között, dr. Egyed Ákos történész és dr. Péntek János nyelvészprofesszor.

Másnap, július 7-én a megemlékező istentisztelet után Körösfőn megkoszorúzták a Vasvári emlékoszlopot.

A Kolozs megyei RMDSZ-szervezetet az ünnepségeken Molnos Lajos megyei elnök, Mátis Jenő képviselő és Pálffy Károly alelnök (Valkón), valmint Boros János alelnök (Körösfőn) képviselték.

*** Sikeres rendezvénysorozattal emlékezett meg 1996. július 6–7-én Máramarossziget lakossága Hollósy Simonról, a nagybányai festőtelep megalapítójáról.

Az idei Hollósy Napok eseményei a festőmővész síremlékének és szülőházának megkoszorúzásával kezdődtek, majd a Ioan Mihalyi de Apőa emlékházba visszakerült Huszti vár címő Hollósy-festmény megtekintését követően tudományos ülésszakkal folytatódott, amelyen Murádin Jenő kolozsvári mővészettörténész, Jakabovits Miklós nagyváradi festőmővész, a Barabás Miklós Céh alelnöke, Zakariás Klára, a Budapest XII. kerületében mőködő Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, filozófus és Szöllösy Tibor, a técsői Hollósy Simon Kör elnöke tartott előadást a festőmővészről és a 100 éve megalakult nagybányai festőtelepről. Az ülésszakot Muzsnay Árpád, az EMKE partiumi alelnöke vezette.

Vasárnap a Hollósy Simon Mővelődési Egylet Reizer Pál szatmári megyéspüspök által adományozott zászlajának avatóünnepségére zsúfolásig megtelt a szigeti római katolikus templom, ahol a zászlóanya, Magyarország volt miniszterelnökének özvegye, dr. Antall Józsefné Fülepp Klára mondott avatóbeszédet.

A hazai és külföldi vendégek Rónaszékre látogattak, ahol megtekintették az ottani római katolikus templom féltve őrzött oltárképét, Hollósy Simon fiatalkori alkotását, egyedüli vallási témájú festményét.