1996. július 5., péntek IV. évfolyam, 817. szám

*** Mint már jeleztük, 1996. július 4–5-e között Markó Béla szövetségi elnök vezetésével RMDSZ-küldöttség látogatott Budapestre, hogy részt vegyen a Magyarország és a határon túli magyarság címmel rendezett kétnapos konferencián. A tanácskozáson a határon túli magyar kisebbségek szervezeteinek képviselői, illetve a magyarországi parlamenti pártok, a magyar kormány és a Határon Túli Magyarok Hivatalának képviselői vesznek részt.

Az RMDSZ küldöttségének tagjai: Tőkés László tszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, valamint Niculescu Antal és Székely István szakértők. Az RMDSZ-delegációt, a többi határon túli magyar szervezet küldöttségeivel együtt csütörtökön, július 4-én fogadta Horn Gyula miniszterelnök a Magyar Országgyőlés épületében.

A tanácskozás részleteire visszatérünk.

*** PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) pályázatot hirdet a Századvég Politikai Iskola által, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemmel (BKE) együttmőködve az 1996/97-es tanévben indított Politikai Szakértői posztgraduális képzésre.

A négy szemeszteres, másoddiplomás képzést sikeresen elvégzők a BKE “Politikai szakértő – politikai kommunikáció szakirány” (MA in Political Communication), illetve “Politikai szakértő közpolitikai szakirány” (MA in Public Policy) diplomáját kapják. A tanulmányok záróvizsgával és diplomadolgozat megvédésével fejeződnek be.

A képzést azoknak ajánljuk akik:

– politikai pártok, szervezetek szakértői, elemzői, vagy azok apparátusában vezető pozíciót töltenek be,

– hivatásos politikusként (parlamenti vagy önkormányzati képviselőként) tevékenykednek, vagy a jövőben ilyen pályára készülnek,

– a közigazgatásban vagy a különböző gazdasági szervezetekben dolgozó vezetőként gyakran kapcsolatba kerülnek a politikai szférával

– a nonprofit szférában társadalmi szervezeteknél, érdekképviseleteknél, kamaráknál dolgozó vezetők.

A szakra azok nyernek felvételt, akik egyetemi és főiskolai diplomával és előzetes szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és vállalják a tandíj – szemeszterenként 60.000 forint – megfizetését.

Fontos!!! A pályázat kiírója néhány romániai pályázó számára, a lehetőségekhez mérten, részlegesen vagy teljesen átvállalja a tandíjtérítést.

A pályázatok önéletrajzot és szakmai önéletrajzot kell hogy tartalmazzanak. Beküldési határidő: 1996. július 20. (postabélyegző dátuma).

A pályázatokat az Udvarhelyi Fiatal Fórumhoz (Kossuth u. 20. sz., 4150 – Székelyudvarhely) kell beküldeni. Ugyanoda fordulhattok további információkért is (Tel/fax. 066/213371).

A MIT Elnöksége