1996. július 3., szerda IV. évfolyam, 815. szám

*** 1996. július 2-án, Kolozsváron, a Szent Mihály római katolikus plébánia tanácstermében ülésezett az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsa. A rendes ülés napirendjén tisztújítás és a kisebbségi civil társadalom építésének kérdései szerepeltek.

Az ülésen jelen volt Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök.

A szövetségi vezetők napirend előtti felszólalásaiban fölvetett több időszerő politikai kérdésben is állást foglalt a SZET. Így javasolja, hogy az RMDSZ állítson saját elnökjelöltet az őszi országos választásokon. A testület elhatározta továbbá, hogy a következő ülés napirendjére felveszik a választási stratégia, illetve a jelöltállítási kritériumok kérdéseit is.

A SZET levélben kéri a Magyar Országgyőlést, hogy a közeljövőben megszavazandó magyar köz- és felsőoktatásról rendelkező törvények módosításakor kerüljenek be a határon túli magyar oktatás támogatását célzó intézkedések is. (A Gál Zoltánhoz, a Magyar Országgyőlés elnökéhez intézett levelet teljes terjedelmében közöljük.)

A SZET úgy értékeli, hogy a Magyarok Világszövetsége keretében mőködő Anyanyelvi Konferenciának, az egyetemes magyar kultúra kiteljesítését, megőrzését és minőségi mővelését szolgáló mőhelynek kellő támogatásban kell részesülnie. A SZET kéri a Magyar Országgyőlés illetékes szakbizottságát, hogy teremtse elő az Anyanyelvi Konferencia támogatására a megfelelő alapokat.

A SZET ugyanakkor ajánlásokat dolgozott ki az RMDSZ küldöttsége számára, amely július 4–5e között részt vesz a határon túli magyar szervezetek és a magyar kormány képviselői között Budapesten sorra kerülő tanácskozáson.

Vitát folytattak a résztvevők a SZET szerepének és súlyának a megerősítéséről is; a testület ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a civil szféra egyre határozottabban és nagyobb súllyal szerepeljen a közösségi döntések meghozatalában.

A késő délutánba nyúló viták miatt a romániai magyar civil társadalom építésének dilemmái témakörben tartandó vitát elnapolták.

A tisztújítás során Csávossy Györgyöt választották újra a SZET elnökévé, alelnök Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke, titkár Köllő Dávid, a Magyar Ifjúsági Tanács küldötte lett.

*** Gál Zoltán úrnak,

a Magyar Országgyőlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsának tagjai sajnálattal értesültek, hogy a Magyar Országgyőlés június 27-i ülésén, a magyar közoktatásról szóló 79/1993-as és a felsőoktatásról rendelkező 80/1993-as törvények módosításakor, a képviselők többsége szavazatával elutasított olyan kiegészítő javaslatokat, amelyek a Magyar Köztársaság Alkotmányának szellemében biztosítanák az anyaország határain túl élő nemzetrészek számára, hogy a magyar közoktatás formálásában – mely közvetve és közvetlenül is érinti őket – részt vegyenek. A kiegészítő javaslatok törvényes keretek között intézményesítették volna azt a kapcsolat- és támogatási rendszert, amelyet többek között a Magyar Köztársaság költségvetési törvénye 1992 óta biztosít az MKM költségvetésében a határon túli magyar tannyelvő oktatás számára.

Úgy véljük, természetes és hasznos lett volna, ha a Magyar Országgyőlés illetékes bizottsága a szavazást megelőzően meghallgatja a határon túli oktatás szakembereit, és így elősegíti azt, hogy a Magyar Országgyőlés véleményük ismeretében, a szempontok egyeztetése után döntsön.

Arra kérjük a Magyar Országgyőlés elnökét, hogy az illetékes szakbizottsággal együtt járuljon hozzá a megoldás kialakításához, a kölcsönös konzultáció lehetőségét biztosítva.

Tájékoztatjuk Önt, hgy a Szövetségi Egyeztető Tanács egyidejőleg felkérte az RMDSZ illetékes vezetőit és a SZET-ben képviselt szakmai szervezeteket, kezdeményezzenek megbeszéléseket a Magyar Országgyőlés illetékes bizottságával és a pártfrakciók vezetőivel a kialakult helyzet orvoslása érdekében.

Kolozsvár, 1996. július 2.

Az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsa

*** A Szövetségi Képviselők Tanácsa legutóbbi ülésének határozata értelmében megkezdődött az RMDSZ település- és megyei szintő választási eredményeinek és az ezeket befolyásoló tényezőknek az elemzése a területi szervezetekben. Ezen a héten július 4-én, csütörtökön Szatmárnémetiben, július 5-én, pénteken Brassóban, július 6-án, szombaton pedig Aradon kerül sor ilyen elemző küldöttgyőlésekre, amelyeken Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök megbízásából és képviseletében – a fenti sorrendben – Kötő József ügyvezető alelnök, az ügyvezető elnök helyettese, Demeter János ügyvezető alelnök, az Országos Kampánystáb vezetője, illetve Nagy Zsolt ügyvezető alelnök, az Országos Kampánystáb vezetőjének helyettese vesz részt.

*** Helyesbítés. Az RMDSZ-Tájékoztató június 28-i, 812. számában sajnálatos félreértés, illetve kellőképpen nem ellenőrzött információ alapján tévesen közöltük, hogy Neményi József Nándor, akit a Parlament a Versenytanács tagjává jelölt, lemondott képviselői mandátumáról. A Versenytanács tagjait ugyanis az államfő, Ion Iliescu elnök nevezi ki, és csak kinevezésük után, a Képviselőház plénuma előtt kell írásos lemondásukat megerősíteniük – a funkciók összeférhetetlensége elvének megfelelően. Erre viszont az időközben beállott parlamenti szünetben nem kerülhet sor, Neményi József Nándor tehát szeptemberig megőrzi mandátumát. A tévedésért a szerkesztő az érintett és a sajtó szíves elnézését kéri.