1996

1996. július 16., kedd IV. évfolyam, 823. szám

*** Az elmúlt héten Budapesten határon túli magyar joghallgatók és pályakezdő jogászok vettek részt az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és a Határon Túli Magyarok Hivatala által közösen szervezett I. Nyári Egyetemen. A Magyar Televízió Híradójának Törzsök Erika, a HTMH alelnöke elmondta: legfontosabb, hogy a résztvevők megismerhessék a magyar jogi szaknyelvet, betekintést nyerjenek a magyar alkotmány- és jogtörténet világába. Ugyancsak a Híradó kérdésére válaszolva, Markó Attila, az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának tanácsosa, a társszervező Dósa Elek Társaság nevében rámutatott: a résztvevők információkat kaphattak kisebbségi jogi és emberi jogi intézményekről, eljárásokról is, melyekre igen nagy szükség van a romániai magyar közösség jogérvényesítési folyamatában.

*** Július 10-én tartották meg Bethlenben az RMDSZ Beszterce-Naszód megyében megválasztott tanácsosainak első találkozóját. Az ülésen megalakult a Megyei Önkormányzati Konferencia, amelynek elnökévé Köő Mártont (Árpástó), alelnökévé Kerekes Zoltánt (Bethlen), titkárává pedig Toók Katalint (Beszterce) választották meg. Az SZKT-n Kerekes Zoltán képviseli a megyét, az Országos Önkormányzati Tanácsban pedig Máté Csaba megyei tanácsos.

*** Beszámoló és tisztújító győlést tartott július 11-én az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete. A tanácskozáson elemezték a helyhatósági választások eredményeit, az azokból levonható tanulságokat. A tisztújítás során dr. Tamás Sándor jogász személyében új elnököt választott a közgyőlés.