1996., július 15. hétfő IV. évfolyam, 822. szám

*** Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa 1996. június 13–14-én ülést tartott Kolozsváron.

A nagy érdeklődés mellett megtartott tanácskozás napirendjén tíz kérdéskör szerepelt, amelyek közül – időhiány miatt – nem kerülhetett sor a költségvetés megtárgyalására.

Az Ügyvezető Elnökség tevékenységéről szóló beszámolók vitája helyett a képviselők kérdéseket és interpellációkat intéztek az illetékes vezetőkhöz, amelyeket részben sikerült megtárgyalni, részben pedig egy következő ülés napirendjére kerülnek fel. Ugyanakkor a következő SZKT-ülésre a dokumentumok tanulmányozása után a képviselők írásban terjeszthetnek be további kérdéseket. Az SZKT megtárgyalta és elfogadta a mezőgazdasági, falupolitikai és népjóléti RMDSZ-programot, ugyanakkor elfogadta az Ügyvezető Elnökség Mőködési Szabályzatának a Gazdasági és Népjóléti Főosztályra vonatkozó változtatásokat.

A legnagyobb érdeklődést az RMDSZ államfőjelölt-állításra vonatkozó javaslata váltotta ki. Az SZKT előbb döntött arról, hogy jelöltet állít a szervezet, majd a személy kiválasztására tért rá. Miután sorrendben Markó Béla, Borbély Imre és Tőkés László nem vállalták a jelölést, a végső döntést Frunda György és Smaranda Enache között kellett meghozni. Többségi döntéssel az RMDSZ jelöltje az államfői tisztségért vívandó küzdelemben Frunda György.

A parlamenti választások jelöltállítását külön szabályozta az SZKT. A döntés legfontosabb elemei: a végső listát a megyék vezető testületei döntik el; más megyében lakó jelölt nem indítható; jelöltet indíthatnak helyi szervezetek, lehetséges az egyéni pályázat is megfelelő számú támogató aláírás összegyőjtésével.

Az SZKT ugyanakkor döntést hozott több más kérdésben is: az autonómiával kapcsolatosan javasolt népszavazás ügye nem tőzhető napirendre mindadig, amíg az RMDSZ nem véglegesítette autonómia-statútumait; elfogadta az Operatív Tanács legutóbbi üléséről szóló beszámolót; megalakította az RMDSZ Európai Integrációs Bizottságát.

Az SZKT nyilatkozatot fogadott el Románia Európa Unióhoz való csatlakozásának tárgyában. A nyilatkozatot külön közzétesszük. Határozatban értett egyet a Szövetségi Képviselők Tanácsa és megerősítette a Magyarország és a határon túli magyarság tanácskozás keretében elfogadott Közös Nyilatkozatot.

Elfogadta az Országos Kampányelnökség létrehozásáról szóló határozatot. Az Országos Kampányelnökség tagjai: Markó Béla, Tőkés László, Takács Csaba, Dézsi Zoltán és Csávossy György. Ugyanakkor megválasztotta a kampányigazgatót Takács Csaba ügyvezető elnök személyében.

Az SZKT határozatot hozott arról, hogy államfőjelöltünk tételesen foglalja programjába a Magyarország és a határon túli magyarság címő tanácskozáson elfogadott Közös Nyilatkozat alapelveit és célkitőzéseit.

*** NYILATKOZAT

Románia 1995 februárjában társult tagjává vált az Európai Uniónak.

A következő időszakban Románia Európai Unióhoz való csatlakozása egyik központi kérdése lesz a hazai politikai életnek.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség aktív szerepet kíván betölteni az euro-atlanti integrációs folyamatban, és támogatja Románia Európai Unióba való felvételét.

A tényleges érdembeli tárgyalások előkészítésének időszakában fontos szerepe van annak a kérdőívnek (Questionnaire) amelyet az Európai Unió Bizottsága küldött Románia kormányának. Ezt a dokumentumot július végéig ki kell tölteni és vissza kell küldeni az Európai Uniónak.

Az EU Tanács 1993-as koppenhágai nyilatkozata – amely a társult országok feladatköreit rögzíti – kimondja az integrációs folyamatban követendő alapelveket, és alapfeltételként a jogállam alapvető demokratikus intézményeinek a stabilitását, az emberi jogok és nemzeti kisebbségek védelmét rögzíti.

Az Európai Unió – Román Parlament vegyesbizottsága ez év májusi ajánlás-csomagjában kéri, hogy “biztosítsák a Román Parlament és az Európa Parlament tájékoztatását a Bizottság kérdőívéről és a kormány válaszairól.”

Ennek ellenére a Parlament Integrációs Bizottsága nem kapta kézhez és nem tárgyalhatta meg e dokumentumot. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a kormánynak nem érdeke a politikai pártokkal való egyeztetés, konzultálás.

Ilyen körülmények között megkérdőjelezhető a kérdőívre adott válaszok hitelessége.

Igényeljük az integrációs folyamatban a kormánynak a parlamenti erőkkel való állandó konzultációját, a dialógust, amely elengedhetetlen feltétele az európai struktúrákba való integráció felgyorsításának.

Kolozsvár, 1996. július 14.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa