1996

1996. július 11., csütörtök IV. évfolyam, 821. szám

*** Július 11-én, csütörtökön Kolozsváron összeült rendes heti tanácskozására az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Az ülés napirendjén az SZKT július 13–14-i tanácskozásának előkészítése, az ÜE által az SZKT elé terjesztendő dokumentumok – a költségvetés, a főosztályok beszámolói – véglegesítése, valamint az elnökjelöléssel és az őszi parlamenti választásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása, más szervezési kérdések szerepeltek. A tanácskozás lapzártakor még folyt.

*** Július 13–14-én Kolozsváron ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa. Az SZKT Állandó Bizottsága a következő napirendet javasolta a döntéshozó testület hét végi tanácskozására:

1. A parlamenti jelöltállítás kritériumai és módszere;

2. Az elnökjelölés kérdése;

3. Költségvetés;

4. Az Ügyvezető Elnökség tevékenységéről szóló beszámolók;

5. A Mezőgazdasági és Szociális Főosztály Mőködési Szabályzata;

6. Az Etikai és Fegyelmi, a Szabályzatfelügyelő és az Ellenőrző Bizottságok szabályzatai;

7. Az autonómia-koncepció támogatására vonatkozó népszavazás kérdése;

8. Az Operatív Tanács utolsó üléséről szóló beszámoló;

9. Interpellációk.

A kétnapos ülést megelőzően, július 12-én, pénteken délután a Szövetség Fürdő (Pavlov) utcai székházában tanácskozik az Egyeztető Kerekasztal.