1996. január 8., hétfő IV. évfolyam, 692. szám

*** Szombaton, január 6-án, Csíkszeredában Markó Béla szövetségi elnök találkozott és megbeszélést folytatott az Erdélyi Magyar Kezdeményezés platform tagjaival.

*** 1996. január 7-én, Kolozsváron ülésezett a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A megbeszélésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök, Kós Anna, az Ügyvezető Elnökségi Titkárság vezetője.

A testület a decemberi ülésén kialakított álláspontjának megfelelően konkrét javaslatokat fogalmazott meg a Szövetségi Képviselők Tanácsa ügyrendjének és mőködési szabályzatának módosítására.

A jelenlevők megvitatták a központi kampánystáb tájékoztatóját a választási propagandát előkészítő tevékenységről.

A területi elnökök beszámoltak a helyhatósági választások előkészítésének, a tanácsos- és polgármesterjelöltek kiválasztásának módszereiről és stádiumáról, elemezték a helyi szintő, sajátos körülmények által meghatározott választási együttmőködések lehetőségeit.

*** Az RMDSZ SZKT Állandó Bizottsága felkérésére 1996. január 6-án Kolozsváron összeült az SZKT Jogi Bizottsága, hogy véleményezze a székelyudvarhelyi Szövetségi Képviselők Tanácsa rendkívüli és rendes ülésén előterjesztés céljából benyújtott határozat-tervezeteket, valamint az azokhoz beterjesztett módosító indítványokat. A Jogi Bizottság megállapította, hogy ezek a tervezetek – a dr. Csapó József által készített A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvő autonómiájának statútuma, az SZKT Házszabályához benyújtott módosító indítványok, valamint a Székely István által előterjesztett Határozat az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa megválasztásáról szóló határozat-tervezet és a hozzá benyújtott módosító indítványok – általános vitára alkalmasak.

A jelenlevők dr. Tamás Sándort a Jogi Bizottság elnökévé, Székely Istvánt pedig titkárává választották.

*** Január 6-án, szombaton Kolozsváron ülésezett az SZKT önkormányzati-közigazgatási szakbizottsága is. Az SZKT ÁB kérésére összeült testület megvitatta a dr. Csapó József által benyújtott, a romániai magyar nemzeti közösség személyi elvő autonómiájának statútum-tervezetét. A testület arra a következtetésre jutott, hogy a vita során felmerült elvi nézetkülönbségek tisztázása nélkül a szakaszonkénti vita értelmetlen, ezért véleményezésében felkéri az SZKT-t, hogy a szakaszonkénti vitát megelőzően hozzon döntést a felmerült elvi kérdésekben. A szakbizottság ülésén többek között részt vettek: dr. Kakassy Sándor elnök, Fari Palkó Ilona alelnök, Bulyovszky Loránd titkár, Seres Dénes, Incze Tibor szenátorok, Márton Árpád képviselő, Kolumbán Gábor, Virág György, az SZKT ÁB titkára.

*** Az RMDSZ képviselőházi csoportja által 1996. január 4-én benyújtott, a Parlament rendkívüli ülésszakának összehívására vonatkozó kérést Adrian Nőstase házelnök január 8-án Tokay György képviselőházi frakcióelnökhöz intézett válaszában formai hiányosságokra való hivatkozással elutasította. Válaszában a Képviselőház elnöke többek között azzal érvel, hogy a Parlament szakbizottságai nem készítették még el az 1996. évi költségvetésről szóló jelentésüket, így a rendkívüli ülésszak összehívása “nem időszerő”.