1996. január 5., péntek IV. évfolyam, 691. szám

*** Takács Csaba ügyvezető elnök 1996. január 7-én délelőtt 10 órára összehívta a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát Kolozsvárra, az RMDSZ Pavlov utca 21. szám alatti székházába.

A tanácskozás javasolt napirendje:

– a január 12–14-i SZKT előkészítésével kapcsolatos kérdések;

– választási előkészületek; az 1991/69-es és 1991/70-es törvény Szenátusban elfogadott módosításai;

– az elektronikus postafiók-rendszer mőködtetése;

– különfélék.

*** Ugyancsak az SZKT székelyudvarhelyi (rendes) ülésszakának előkészítése jegyében szombaton, január 6-án Kolozsváron munkaülést tart az SZKT jogi szakbizottsága és önkormányzati szakbizottsága. A szakbizottságok napirendjén többek között szerepelnek SZKT Mőködési Szabályzatának módosítása, valamint a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdések.