1996. január 4., csütörtök IV. évfolyam, 690. szám

*** Szabó Károly szenátusi, illetve Tokay György képviselőházi frakcióvezető aláírásával az RMDSZ szenátusi, illetve képviselőházi csoportja 1996. január 4-én az Alkotmány 63. szakaszának 2. bekezdése értelmében a Szenátus Állandó Bizottságához, Oliviu Gherman házelnökhöz, illetve a Képviselőház Állandó Bizottságához, Adrian Nőstase házelnökhöz intézett folyamodványában indítványozta a Parlament rendkívüli ülésszakának összehívását az 1996. évi költségvetés törvénytervezetének sürgősségi eljárással való megvitatására és elfogadására, az Alkotmány 137. szakaszának megfelelően.

A kérés indoklásában az RMDSZ parlamenti csoportja felhívja a figyelmet arra, hogy a kormány, élve a Parlament nemrégi meghatalmazásával, rendeletekkel akar dönteni olyan költségvetési és pénzügyi kérdésekben, amelyekben csak a törvényhozás hivatott határozni, s ezzel megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét.

*** Miután az RMDSZ parlamenti csoportja a múlt év végén nyilatkozatot tett közzé a határátlépési illeték befizetésére vonatkozó törvényes kötelezettség 1996. január 1-jével történő elévüléséről, Kerekes Károly Maros megyei képviselő – olyan információk birtokában, hogy a borsi határátkelőnél a vámhatóságok január elseje után is megkövetelik a határátlépési illetéket a külföldre utazóktól – 1996. január 3-án írásban fordult Florin Georgescu pénzügyminiszterhez, kérvén az 1995/67. számú Törvény 23. szakaszában foglaltak alkalmazását, illetve a törvénytelen eljárás azonnali megszüntetését.

Január 4-én, a pénzügyminiszter kabinetfőnöke, Iulia Perevotnic telefonon közölte az RMDSZ képviselőjével, hogy a Pénzügyminisztérium utasítást adott a Vámigazgatóságnak, és a Belügyminisztériumon keresztül a Határőrparancsnoksághoz is eljutott az utasítás arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban a határőrségi és a vámhatósági szervek ne kérjék a határátlépési illeték befizetéséről szóló igazolást. Kerekes Károly képviselő ugyanaznap a borsi és biharpüspöki határátkelőhelyeken telefonon érdeklődött a rendelkezés alkalmazásáról, és Gheorghe Târpea, a borsi, illetve V. Miclőuő, a biharpüspöki határátkelőhely parancsnoka megerősítette, hogy az utasításokat megkapták és alkalmazzák. Január elsejétől tehát nem kell határilletéket fizetni a külföldre utazóknak.