1996. január 3., szerda IV. évfolyam, 689. szám

***

B O L D O G Ú J É V E T !

B O R T, B Ú Z Á T, B É K E S S É G E T A Z Ú J E S Z T E N D ő B E N !

*** KÖZLEMÉNY

1996. január 12-ére, pénteken 13 órára, Székelyudvarhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsát:

1. Az SZKT 47 tagjának 1995. szeptember 23-i kérése nyomán január 12-én 13 órától január 13-án 12 óráig rendkívüli ülésre kerül sor, amelynek témája: A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvő autonómiájának statútuma.

2. Január 13-án 14 órától január 14-én 16 óráig az SZKT rendes ülésére az Állandó Bizottság a következő napirendi pontokat javasolja:

– a belső választás;

– a gazdasági akcióterv és a gazdasági alelnök megerősítése;

– a Mőködési Szabályzat módosítása;

– az Ügyvezető Elnökség féléves beszámolója;

– interpellációk.

Az SZKT helyszíne a székelyudvarhelyi Városháza tanácsterme. Szervezési kérdésekkel az udvarhelyszéki területi szervezethez lehet fordulni.

Marosvásárhely, 1996. január 3.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének Állandó Bizottsága 1995. december 22-i ülésén szóba került Katona Ádámnak a Szabadság c. kolozsvári napilapban 1995. november 9­-én megjelent cikke és az Erdélyi Napló hasábjain 1995. december 13-án napvilágot látott interjúja, azok a minősíthetetlen hangnemő és alaptalan támadások, amelyek e két írásban az RMDSZ szövetségi elnökét, tisztségviselőit s így magát a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete egészét érték.

Hinni szeretnénk, hogy pusztán személyes politikai ambíciók állnak a támadások mögött, s Katona Ádám nyilatkozatai nem újraélesztői kívánnak lenni azoknak az elvtelen csatározásoknak, amelyek a kolozsvári kongresszus előtt és annak munkálatai alatt – egyéni és szők csoportérdekeket szolgálva – meglehetősen visszás benyomást keltettek a tagságban.

Még a Szövetségi Képviselők Tanácsa székelyudvarhelyi rendkívüli tanácskozását megelőzően áldásosnak tekintenénk, ha az Erdélyi Magyar Kezdeményezés tisztázná: a platform hivatalos véleményét és álláspontját, vagy egyéni meglátásait hangoztatja oly harsányan a megjelent két írásban Katona Ádám?

Muzsnay Árpád

megyei elnök

*** 1995. december 26-án, a Hargita megyei Lövétén nagy közönségsikernek örvendő Ki mit tud? vetélkedőt szervezett a helyi RMDSZ. A Duna TV létezése óta nem volt ilyen tele a lövétei Népház nézőtere.

Versmondók, színjátszók, könnyőzene- és népdalénekesek, népitáncosok és modern táncosok produkcióit követhette a lelkes közönség közel három órán át.

A rendezvényt a Lövétén mőködő Kft.-k támogatták. Az elmúlt évtizedek demográfiai forrásának számító település mővelődési életének újjáélesztésében jelentős szerepet vállaltak a községben élő fiatal értelmiségiek és vállalkozók, akik mindig számíthatnak néhány idősebb tanár tapasztalatára és segítőkészségére.