1996. január 29., hétfő IV. évfolyam, 706. szám

*** 1996. január 27-én tartott bővített ülésén az RMDSZ Bihar megyei választmánya megvitatta a megyei kampánybizottság helyzetjelentését a helyhatósági választásokra való felkészülés pillanatnyi állapotáról, valamint a Tanügyi törvény alkalmazása révén körvonalazódó országos és megyei kihívások perspektíváit. Az ülésre a választmányi tagokon kívül meghívást kaptak a megye RMDSZ-listán megválasztott polgármesterei és alpolgármesterei, a községi RMDSZ-elnökök, a Bihar megyei és nagyváradi RMDSZ-tanácsosok. Az ülést megtisztelte jelenlétével Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke is. A csaknem hétórás tanácskozás során, a kampánybizottságot vezető Varga Gábor megyei elnök beszámolója után a jelenlevők meghallgatták Székely Ervin képviselő tájékoztatóját a helyhatósági választásokra vonatkozó törvénymódosítás képviselőházi szakbizottsági vitájának legújabb fejleményeiről, majd helységről helységre végigelemezték a felkészülés stádiumát – az RMDSZ Bihar megye 46 városában, illetve községében lévén érdekelt.

Az ülés második felében – a tiszteletbeli elnök javaslatára – a választmány határozatot fogadott el, amelynek értelmében hivatalosan felkéri az RMDSZ országos vezetését, mihamarabb tisztázza – miniszteri, miniszterelnöki, vagy akár államelnöki szintő találkozók kezdeményezése révén – az ez évi egyetemi felvételik körülményeit, különös tekintettel a magyar nyelven történő vizsgázás idei lehetőségére.

A tanácskozás végén elhangzó interpellációk során többen is nehezményezték az új tagsági könyvek időben történő kiosztásának elmaradását.

*

Az egyetemi felvételi körülményeit, az anyanyelven való felvételizés lehetőségét illetően meg kell említenünk, hogy a kérdésben Markó Béla szövetségi elnök két héttel korábban, 1996. január 15-én átirattal fordult a Tanügyminisztériumhoz, személyesen Liviu Maior tanügyminiszterhez, amelyben egy, az 1995/1996-os tanévre érvényes kormányhatározathoz hasonló döntést sürgetett az 1996/1997-es tanévre is, hangsúlyozván ugyanakkor, hogy a kérdés végleges megoldása csakis a Tanügyi törvény módosításával válik lehetővé.

*** Az RMDSZ Temes megyei szervezete közli a döbbenetes és fájdalmas hírt, hogy január 26-ról 27-re, péntekről szombatra virradólag Ferencz Csaba megyei elnök öngyilkos lett. A tragikus esemény kapcsán Markó Béla szövetségi elnök, illetve az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége részvéttáviratot intézett az RMDSZ Temes megyei vezetőségéhez és az elhunyt családjához, amelyben osztozva a megyei szervezet és a család gyászában, méltatják a tragikus hirtelenséggel eltávozott küzdőtárs, Ferencz Csaba elkötelezett munkásságát közös ügyünkért, a romániai magyar nemzeti közösség jogegyenlőségének megteremtéséért.