1996. január 26., péntek IV. évfolyam, 705. szám

*** Az RMDSZ-küldöttség budapesti látogatása alkalmával Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök január 25-én találkoztak és megbeszélést folytattak Tabajdi Csabával, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárával és Lábody László címzetes államtitkárral, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével, valamint munkatársaival.

*** Veszélyben a kulturális identitás? címmel január 25–28-a között zajlik Kolozsváron a Heltai Alapítvány rendezésében és a Soros Alapítvány segítségével a kis népcsoportok képviselőinek konferenciája, amelyen a litvániai lengyelek, a bulgáriai románok, a magyarországi roma, német, horvát és román kisebbségek, a németországi szorbok, a vajdasági, a szlovákiai és a kárpátaljai magyarság, a krími tatárok és a romániai örmény, német és magyar kisebbség képviselői, valamint a Pro Európa Liga, az Interetnikai Párbeszéd és más szervezetek kisebbségi kérdésekkel foglalkozó szakértői vesznek részt.

A konferencia célja, hogy elindítson egy olyan folyamatot, amelyben a közös kérdésekről való együttgondolkodás, az egymásért cselekvés hozzájáruljon az interetnikus feszültségek csökkentéséhez, a térség népei közötti történelmi előítéletek, a nemzeti kirekesztés és kizárólagosság leküzdéséhez.

A konferencián többek között Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke a romániai magyarság szellemi életének önszerveződéséről tart előadást, Gabriel Andreescu, a romániai Helsinki Bizottság társelnöke pedig a nemzeti kisebbségi jogokat szabályozó törvény szükségességéről értekezik.

*** 1996. január 20-án Szovátán, a Teleki Oktatási Központban tartotta az RMPSZ IV. közgyőlését a megyei küldöttek és meghívottak részvételével. A tanácskozás napirendjén az RMPSZ 1995. évi tevékenységét, a Teleki Oktatási Központ eddigi mőködését elemző beszámolók, a közgyőlés határozattervezetének ismertetése és aktuális szervezési kérdések megvitatása szerepelt.

A közgyőlés megszavazta a szövetség Alapszabályzatának kiegészítésére vonatkozó javaslatokat, megválasztotta az új ellenőrző, illetve etikai bizottságot, és döntött az oktatáspolitikai alelnöki státus létrehozásáról és betöltéséről. Az új tisztségviselő: Nagy F. István.

A közgyőlés küldöttei levelet fogalmaztak meg a tanügyminisztériumhoz, melyben kérik a kisebbségek történelme és hagyományai tantárgy oktatásához szükséges tantervek és tankönyvek elkészítésének elrendelését. Ugyancsak döntés született arról, hogy az RMPSZ levélben tájékoztatja Max van der Stoelt, az EBESZ kisebbségi főbiztosát a román sajtóban a Tanügyi törvényről közölt, neki tulajdonított kijelentésekről.