1996. január 25., csütörtök IV. évfolyam, 704. szám

*** Január 24-én, szerdán, Magyar Bálint mővelődési és közoktatási miniszter fogadta Budapesten az RMDSZ Markó Béla szövetségi elnök vezette küldöttségét, amelynek tagjai voltak Takács Csaba ügyvezető elnök és Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök.

A találkozó célja volt felmérni, hogy miképpen támogathatja a magyar állam anyagilag is az erdélyi magyarság kulturális és oktatási intézményépítését, hogyan szolgálhatja ez a támogatás a romániai magyar kisebbség megtartó erejét.

A találkozó során szóba kerültek a tankönyvtámogatás, a pedagógusképzés, valamint a módszertani központok segítésének kérdései, a rész- és posztgraduális képzés, a távoktatás lehetőségei, a diplomák kölcsönös elismerésére vonatkozó államközi egyezmény megkötésének szükségessége, a kulturális csere kapcsán pedig a magyarországi könyvek romániai terjesztése. Szó esett a megbeszélés során a magyarországi civiltársadalmi szervezetek, illetve polgári kezdeményezések fokozottabb bevonásáról az erdélyi magyarság anyagi támogatásába.

A találkozó után Magyar Bálint és az RMDSZ-küldöttség közös sajtótájékoztatót tartott. A tájékoztatón Markó Béla jónak értékelte a magyar állami támogatási rendszer alapelveit. Újságírói kérdésre válaszolva Markó Béla elmondta, hogy a román Tanügyi törvény ügyében az RMDSZ, a romániai magyarság politikai támogatást vár a magyar kormánytól a jogszabály megváltoztatása érdekében.