1996. január 23., kedd IV. évfolyam, 702. szám

*** Mint már jeleztük, január 22-én, hétfőn ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.

Az ülésen Takács Csaba ügyvezető elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy elfogadta Cs. Gyímesi Éva – oktatási alelnöki tisztsége és a kolozsvári Babeő-Bolyai Egyetemen betöltött szakmai funkciói közötti összeférhetetlenség feloldásával indokolt január 19-én benyújtott lemondását.

A szövetségi elnök felkérésére az Ügyvezető Elnökség foglalkozott annak a látogatásnak az előkészítésével, amelyet egy RMDSZ-küldöttség tesz február második felében Dél-Tirolban, válaszolva az RMDSZ szövetségi elnöke és ügyvezető elnöke ottani találkozói során létrejött megegyezés értelmében érkezett meghívásra.

A továbbiakban a jelenlevők megvitatták az RMDSZ szakértői csoportja által kidolgozott közvélemény-kutatási tervezetet.

Az ülés napirendjén szerepelt az állami költségvetésből a Nemzeti Kisebbségi Tanács útján az RMDSZ-nek juttatott és a saját kiadványok támogatására szánt összeg elosztási kritériumainak kidolgozása, az ehhez kapcsolódó ügyvitel szabályozása.

Az Ügyvezető Elnökség az 1996. január 13-án hozott SZKT-határozatban foglalt határidő és alapelvek figyelembe vételével kialakította az RMDSZ személyi elvő autonómia-statútuma részletes megfogalmazásának ütemtervét, meghozta a szükséges intézkedéseket a szakértői munka megkezdéséhez.

A testület véglegesítette az elkészült új tagkönyvek kitöltésének metodológiáját, amely egyben az általános és egységes tagnyilvántartás alapjául is szolgál. Ezt a dokumentumot még ezen a héten eljuttatják a megyei és területi szervezetek elnökeihez.

A következőkben a jelenlevők beszámolókat és tájékoztatókat hallgattak meg az Ügyvezető Elnökség által szervezett rendezvényekről, illetve azokról az eseményekről, amelyeken jelen voltak az Ügyvezető Elnökség tagjai. Náznán Jenő gazdasági alelnök a Székelyudvarhelyen 1996. január 13-án tartott privatizációs tanácskozásról tájékoztatott, Kötő József mővelődési és egyházügyi alelnök a január 12-13-án tartott Csángókonferenciáról számolt be, Demeter János önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnök Szatmár és Máramaros megyei terepútjának tapasztalatait ismertette és beszámolt a Székelyföldi Egyeztető Tanács január 19-én Csíkszeredában tartott üléséről.

Az Ügyvezető Elnökség áttekintette azt az oktatási és mővelődési kérdéseket felölelő problémalistát, amelyet az RMDSZ küldöttsége megvitatni szándékozik Magyar Bálint mővelődési- és közoktatási miniszterrel 1996. január 24-én Budapesten sorra kerülő találkozóján. A küldöttség tagjai Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Kötő József mővelődési és egyházügyi alelnök.

*** Az Ügyvezető Elnökség Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért felelős Főosztálya megkezdte informális célú terepmunkáját a területi szervezeteknél.

Demeter János alelnök, Boros János és Székely István főelőadók 1996. január 18-án Nagybányán és Szatmárnémetiben tanácskoztak a Nagybánya Területi és a Szatmár Megyei RMDSZ vezetőségével, valamint e szervezetek körzeti kampánystábjainak felelőseivel és a körzeti elnökökkel.

A találkozókon egyfelől a résztvevők tájékoztatták a főosztályt a közelgő helyhatósági választások kampányelőkészítő időszakának munkájáról, valamint a felmerült problémákról, másfelől a főosztály ismertette az Országos Kampánystáb elképzeléseit a választások minél sikeresebb előkészítéséről, és közös megoldásokat javasolt a felmerült problémák orvoslására. A választásokat szabályozó törvénymódosítások ismertetése után a résztvevők megvitatták ezeknek a szervezetünket érintő hatásait.

*** Frunda György szenátor, az RMDSZ állandó ET-képviselője január 22-től részt vesz Strasbourgban az Európa Tanács Parlamenti Közgyőlésén. Az RMDSZ képviselője a tervek szerint kedden, január 23-án délután szólal fel a plénum előtt.

A nemzeti kisebbségek helyzetének megoldásával kapcsolatos felszólalásának szövegét Frunda György előzetesen ismertette az európai néppártok parlamenti csoportjával, amely felkérte az RMDSZ szenátorát, hogy hozzászólását a csoport nevében terjessze elő. A felszólalás tartalmának ismertetésére következő számunkban visszatérünk.