1996. január 22., hétfő IV. évfolyam, 701. szám

*** Tekintettel arra, hogy a Babeš-Bolyai Tudományegyetem tanszékvezetôi tisztsége nem fér össze valamely politikai pártban betöltött státussal, Cs. Gyímesi Éva egyetemi tanár 1996.január 9-i hatállyal lemondott az RMDSZ oktatásügyi ügyvezetô alelnöki tisztségérôl. Takács Csaba ügyvezetô elnök pénteken, január 19-én elfogadta Cs. Gyímesi Éva lemondását.

*** Teljében Kolozs megyében a helyhatósági választásokra való felkészülés. Vasárnap, január 21-én, Bálványosváralján és Szásznyíresen volt falu-, illetve jelölôgyûlés. Neményi József Nándor parlamenti képviselô, Pálffy Zoltán megyei titkár és Barazsuly Emil mezôgazdász mérnök volt jelen a megye részérôl, Désrôl pedig Márton Gábor körzeti alelnök, valamint Czizek Ferenc dési választmányi tag. Ugyanaznap falugyûlés keretében Körösfôn is megállapodtak a tanácsosok kijelölésének módjában. Itt Buchwald Péter szenátor, Boros János és Pálffy Károly megyei alelnökök, valamint Bokor János kerületi elnök vett részt.

*** Szombaton, január 20-án, együttes ülést tartott Kolozsváron a Megyei Képviselôk Tanácsa és a Megyei Ügyvezetô Tanács. Elsô napirendi pontként Molnos Lajos megyei elnök politikai helyzetértékelését vitatták meg a jelenlevôk. Ezt követôen Pálffy Zoltán, a megyei kampánystáb vezetôje számolt be a helyhatósági választásokra való felkészülés Kolozs megyei helyzetérôl, valamint a további tennivalókról. Legtöbb idôt a Pálffy Károly alelnök által elôterjesztett új megyei Alapszabály-tervezet általános és cikkenkénti vitája vett igénybe. A tanácskozás interpellációkkal zárult.

*** Hétfôn, január 22-én, Kolozsváron tanácskozott az RMDSZ Ügyvezetô Elnöksége. Lapzártakor az ülés még tartott.