1996

1996. január 18., csütörtök IV. évfolyam, 699. szám

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete a székháza körül kialakult válságos helyzetről Zonda Attila megyei elnök kézjegyével ellátott Nyilatkozatot tett közzé 1996. január 18-án.

A dokumentum rámutat arra, hogy a Marosvásárhely polgármesteri hivatala 1990. március 8-i Határozatával a Maros megyei szervezetnek kiutalt Bolyaiak tere 30. szám alatti székház épületét 1993 őszén kormányrendelettel a Táblabíróság tulajdonába adták, és ennek megfelelően a polgármesteri hivatal 1993. november 29-i átiratában felszólította a Maros megyei szervezetet a székház kiürítésére. Csereként felajánlották a Rózsák tere 5. szám alatti ingatlant (Apolló épület), amit az RMDSZ Maros megyei szervezete 1993. december 10-i válaszában elfogadott azzal a megjegyzéssel, hogy csak a megjelölt helyiségek teljes felújítása után hajlandó oda átköltözni. A dokumentum ezután ecseteli, hogy az átköltözés mind a mai napig miért nem történhetett meg (az Apolló épület tatarozása, felújítása több száz millióba kerülne, és 1996 januárjáig még el sem kezdődött, tehát erre remény sincs, a helyette felajánlott és szintén elfogadott Cuza Vodő utcai ingatlanból pedig a Megyei Népi Alkotások Háza nem hajlandó kiköltözni), az RMDSZ megyei szervezetének a kölcsönösen elfogadható megoldást kereső és megértő magatartása ellenére sem. A megyei és városi hatóságok felelőtlenül halogatták a kérdés megoldását, és ezzel rendkívül veszélyes helyzetbe hozták a szervezetet, hiszen a Bolyai téri székházban megkezdték a bontást-átépítést, elvették a villanyt, a vizet és a telefont, gyakorlatilag lehetetlenné téve a munkát, nemcsak az RMDSZ megyei szervezete, hanem az EMKE, a Lórántffy Zsuszánna Nőszövetség és a volt szovjetunióbeli hadifoglyok szövetsége számára is.

Ezzel kapcsolatosan az RMDSZ Maros megyei szervezete

KIJELENTI:

1. A 26 hónapja folyó időhúzásnak egyre súlyosabb politikai következményei vannak, mivel a székházbeli munka teljes megbénítása nemcsak a szervezet eddigi mindennapos – igen intenzív és szerteágazó – tevékenységének folytatását, hanem a helyhatósági választásokra való eredményes felkészülést, a kampánytevékenységet is lehetetlenné teszi, és mostantól fogva a hatóságok tétlenségét és tehetetlenségét kénytelenek vagyunk választásra való felkészülésünk szándékos akadályozásaként felfogni.

2. A kialakult helyzetért súlyos felelősség terheli Marosvásárhely polgármesteri hivatalát, amely 26 hónap alatt sem volt képes a pártok számára kijelölt Apolló épületet kiüríttetni, az ott mőködő intezmények számára megfelelő cserehelyiségeket biztosítani, és most sem tud szervezetünknek, az ország legnagyobb megyei RMDSZ-szervezetének szerteágazó politikai, gazdasági, szociális, kulturális tevékenységéhez mért felülető és funkcionalitású épületet rendelkezésre bocsátani.

3. Úgyszintén súlyos felelősség terheli a prefektúrát és a megyei tanácsot is, mivel mindmáig nem intézkedtek a közvetve vagy közvetlenül fennhatóságuk alá tartozó intézmények átköltöztetéséről, jogi és adminisztratív ürügyek mögé bújtatva tétlenségüket.

4. Ez a huzavona nyilvánvalóan azok malmára hajtja a vizet, akiknek érdeke a legnagyobb megyei RMDSZ szervezet önkormányzati jelölő- és kampánytevékenységének lebénítása, az eddig legeredményesebb megyei politikai alakulat választási tevékenységének szabotálása.

5. Az RMDSZ megyei szervezete kijelenti, hogy addig nem hajlandó elhagyni székházát, ameddig az ügy megoldásáért felelős hatóságok nem bocsátanak rendelkezésére egy megfelelő másik épületet.

6. Eddigi székházunkat készek vagyunk megvédeni mindenfajta beavatkozástól és jogtalan behatolástól.

7. Felhívjuk a prefektúra, a polgármesteri hivatal és a megyei tanács figyelmét, hogy a tehetetlenségük és tétlenségük folytán kialakult helyzet következményeiért őket terheli a teljes felelősség.