1996. január 17., szerda IV. évfolyam, 698. szám

*** Január 16-án, kedden, Max van der Stoel EBESZ-főbiztos és tanácsosai Brassóban folytatta tájékozódását a kisebbségi kérdés romániai helyzetéről.

A Brassói Prefektúrán két német, illetve német tagozatú iskola – a Honterus Líceum és a 12. számú Általános Iskola meglátogatása között – a vendégek találkoztak a megye és a város vezetőivel, a megyei tanfelügyelőség képviselőivel, valamint a magyar és a német kisebbség képviselőivel. A találkozón részt vettek: Alexandru Popa prefektus, Ioan Gonőea megyei tanácselnök, Adrian Moruzi, Brassó polgármestere, Mina László megyei elnök, Török Ernő megyei ügyvezető elnök és Szente László MKT-elnök az RMDSZ részéről, valamint Dieter Simon, a Német Demokrata Fórum megyei elnöke, továbbá a Honterus Líceum igazgatónője és a megyei főtanfelügyelő. Jelen volt Ivan Truőer, a Nemzeti Kisebbségi Tanács ügyvezető titkára.

A német kisebbség nevében Dieter Simon mutatott rá a Tanügyi törvény hiányosságaira: túlcentralizált, antidemokratikus rendelkezéseire, amelyek esélyegyelőtlenséget eredményeznek. Kifejtette, hogy a törvény nem veszi figyelembe a kisebbségi nyelvek három kategóriáját: a számbelileg jelentős nemzeti kisebbség anyanyelvét, amely regionális nyelvként is kezelhető, a már csak otthon, a családban beszélt kisebbségi nyelvet és egyes számbelileg elenyésző kisebbségek immár kihalófélben lévő nyelvét, holott mindhárom kategóriára tekintettel kellene hogy legyen a törvény.

Mina László Brassó megyei RMDSZ-elnök elmondotta, hogy a brassói magyarok mindenben egyetértenek és azonosulnak az RMDSZ országos akcióival és jogos kifogásaival a Tanügyi törvényt illetően. A régi hagyományokkal rendelkező brassói magyar nyelvő oktatás jelenlegi helyzetét konkrét példával, az Áprily Lajos Líceum áldatlan helyzetével – az épület túlzsúfoltságával, a líceum gyenge felszereltségével – illusztrálta, továbbá azzal, hogy a Brassó megyei tanfelügyelőségen egykor volt 6 magyar tanfelügyelőből mára mindössze egy egész- és egy félnormás tanfelügyelő maradt. Szólt arról is, hogy az új törvény sorvasztólag hat a kisebbségi oktatásra, hiszen sokan nem tudják folytatni tanulmányaikat anyanyelvükön, a törvény egyes rendelkezései súlyos esélyegyenlőtlenséget okoznak.

*** Max van der Stoel EBESZ-főbiztos a kisebbségi oktatás helyzetét, a Tanügyi törvény alkalmazásának eddigi és várható eredményeit vette számba Sepsiszentgyörgyön is, ahol ugyanaznap, január 13-án, a Kovászna megyei Prefektúrán a megye és a város vezetőivel, valamint az RMDSZ megyei szervezetének képviselőivel, pedagógusokkal találkozott. A prefektuson kívül ezen a találkozón részt vett, többek között, Orbán Árpád megyei tanácselnök, Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ képviseletében pedig Puskás Bálint, a háromszéki szervezet elnöke, György Ervin megyei ügyvezető elnök.

Miután meglátogatott több Kovászna megyei oktatási intézményt, este az EBESZ-főbiztos külön találkozott Sepsiszentgyörgyön a brassói és háromszéki RMDSZ képviselőivel, és ez alkalommal is behatóan érdeklődött a Tanügyi törvény alkalmazásának hatásairól, a kisebbségek nyelvén folyó oktatás gondjairól, egyéb sérelmekről.