1996. január 10., szerda IV. évfolyam, 694. szám

*** 1996. január 9-én Kolozsváron tartotta soros ülését az Ügyvezető Elnökség. A testület tagjai áttekintették a hét végén Székelyudvarhelyen sorra kerülő rendkívüli és rendes SZKT előkészítésével kapcsolatos kérdéseket, ugyanakkor jóváhagyólag vették tudomásul, hogy a gazdasági alelnök január 13-án, szombat reggel 9 órára, ugyancsak Székelyudvarhelyre, tanácskozásra hívta össze a területi szervezetek mellett mőködő privatizációs-információs irodák felelőseit.

A résztvevők előkészítő megbeszélést folytattak a Nemzeti Kisebbségi Tanács alapjaiból kiutalandó sajtó- és mővelődési támogatás elosztásának alapelveiről.

Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a kolozsvári Zeneakadémián történő magyar nyelvő oktatás újraindításának lehetőségéről a tanügyminiszterrel folytatott megbeszélés nyomán kialakult helyzettel, a további teendőkkel.

*** Január 5–6-án Székelyudvarhelyen tartotta küldöttgyőlését a Magyar Ifjúsági Tanács. A MIT alapszabályzata értelmében összehívott rendes küldöttgyőlésen a MIT Elnökségének tagjain kívül részt vettek az ÁME, a MISSZ, a MAKOSZ, az OMDSZ és az IKE küldöttjei, valamint Nagy Zsolt, az RMDSZ ifjúságügyi alelnöke.

Az ülés résztvevői meghallgatták a MIT Elnökségének beszámolóját, majd többek között megvitatták az Illyés Alapítvány Romániai Alkuratóriuma mellett létrehozandó Ifjúsági Szaktestülettel kapcsolatos kérdéseket, a MIT 1996. évi költségvetését, a MIT-frakciónak az SZKT-ban kifejtett tevékenységét, a romániai magyar ifjúsági szervezetek 1996. évi programjait. Kiemelten foglalkozott a küldöttgyőlés a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekkel, és elvi állásfoglalást fogadott el, miszerint az ifjúsági szervezetek az RMDSZ listáin indítanak jelölteket. Oktatási kérdésekkel kapcsolatban a küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Oktatási szakmai csoportot hoz létre a MIT mellett.

*** Nagybányán hosszas huzavona után úgy látszik, megoldódik a magyar tannyelvő osztályok ügye: a megyei főtanfelügyelő döntése alapján a város központjában lévő 1. számú általános iskolában ezután tizenegy hetenként felváltva tanulnak délelőtt, illetve délután a román és a magyar osztályok. A döntést a román tanulók szülei és a tantestület tagjai is elfogadták.

*** Lapzártakor értesültünk, hogy az RMDSZ Kolozs megyei szervezete nevében Molnos Lajos megyei elnök Nyílt levelet intézett Grigore Zanc Kolozs megyei prefektushoz Gheorghe Funar polgármester újabb provokatív terve ügyében, miszerint olyan emléktáblát szándékszik elhelyezni Mátyás király kolozsvári szülőházán, amely “a román Matei Corvin”-nak állít emléket. A levél tartalmának ismertetésére visszatérünk.