1996. január 11., csütörtök IV. évfolyam, 695. szám

*** 1996. január 10-én, Robert E. Whitehead, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének első beosztottja a szövetség fővárosi székházában találkozott Borbély László képviselővel és Nemes Árpáddal, a Szövetségi Elnöki Hivatal külpolitikai tanácsosával.

A találkozót az amerikai diplomata kérte azzal a céllal, hogy tájékoztatást kapjon az RMDSZ aktuális törekvéseiről, a szövetség 1996-ban várható politikájáról.

*** Mint tegnapi számunkban beszámoltunk róla, Molnos Lajos Kolozs megyei elnök a megyei RMDSZ nevében Nyílt levelet intézett Grigore Zanchoz, a megye prefektusához, Gheorghe Funar újabb magyarellenes provokációja kapcsán. Mint a sajtó beszámolt róla, Funar január 24-én, a román fejedelemségek egyesülése napján kétnyelvő (román és…?) emléktáblát akar elhelyezni Mátyás király kolozsvári szülőházának falán, amelynek szövege közönséges, szemérmetlen név- és tényhamisítás, hiszen egyrészt meghamisítja a nagy magyar király nevét (Mathias Rex sohasem volt “Matei Corvin”), másrészt pedig azt állítja, hogy a magyar király román volt (“românul Matei Corvin”), holott köztudott, történelmi tény, hogy édesanyja Szilágyi Erzsébet volt, egy magyar főnemes lánya, tehát Mathias Rex már ezért sem lehetett csak román. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének levele hangsúlyozza: sem akkor, sem ma nem az volt és nem az a fontos, hogy Mátyás felmenői kik voltak (magyarok, románok, szerbek), hanem az, hogy Mathias Rex magyar király mind hadvezérként, mind államszervezőként és felvilágosult gondolkodóként a korabeli Európa legnagyobb, meghatározó személyiségei közé tartozott, és ekként tartja számon az utókor is. Éppen eredete, felmenői révén Mathias Rex volt, és lehetne ma is, az a történelmi személyiség, aki mint szimbólum is – közös történelmi múltunkra emlékeztetve – a híd szerepét tölthetné be népeink között. Kolozsvár önkényeskedő, xenofóbiájáról és magyargyőlöletéről jól ismert polgármestere éppen ezt a szimbólumot, hidat próbálja lerombolni azzal, hogy Mathias Rexet teljes egészében kisajátítja a románságnak, s ezzel nemcsak a történelmet hamisítja meg, hanem (több más provokatív akciójával) sorozatosan és következetesen megsérti a magyarság önérzetét, tudatosan arra törekedve, hogy interetnikai feszültséget gerjesszen Kolozsvár román- és magyarajkú lakói között.

A levél felhívja a prefektus figyelmét arra, hogy az emléktábla elhelyezését (tervezését, kivitelezését, költségvetését) a városi tanács nem vitatta meg, a polgármester ezúttal is jól bevált, törvénytelen módszeréhez folyamodva előbb dönt, kiviteleztet, majd utólag szavaztatja meg döntését és annak költségeit. A dokumentumban az RMDSZ megyei szervezete felkéri a prefektust, hogy az államhatalom Kolozs megyei képviselőjeként éljen törvény adta jogával és akadályozza meg Gheorghe Funar polgármestert eme név- és tényhamisító, tudatosan magyarellenes és provokatív szándékának kivitelezésében. “Ion Iliescu, Románia elnöke román-magyar történelmi megbékélést kezdeményezett, Románia felelős politikai tényezői egyértelmően kifejezték országunk azon szándékát, hogy integrálódni akar az új európai közösségbe és az euroatlanti szövetségbe. Leghatározottabb véleményünk szerint Gheorghe Funar eme legújabb, feszültségkeltést célzó terve egyáltalán nem segíti elő ezeknek a nemes célkitőzéseknek a megvalósítását” – szögezi le az RMDSZ Kolozs megyei Szervezetének január 10-én Grigore Zanc prefektushoz intézett nyílt levele.

*** Az SZKT január 12–14-én Székelyudvarhelyen sorra kerülő rendkívüli és rendes ülése miatt következő számunk hétfőn, január 15-én jelenik meg.