1996

1996. február 5., hétfő IV. évfolyam, 711. szám

*** 1996. február 3-án, szombaton, a Magyarok Világszövetsége szervezésében Budapesten tanácskozásra került sor a határon túli magyar szervezetek képviselőinek részvételével a határon túli magyarság és érdekképviseleti szervezeteinek a magyarországi médiában való jelenlétéről, az új médiatörvényről, különös tekintettel a Duna Televízió szerepére. A konferencián az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, András Imre képviselő, Beder Tibor és Fülöp Fischer Ildikó vett részt.

A konferencia résztvevői Állásfoglalást fogadtak el a határon túli magyar közösségek minél hatékonyabb jelenlétéről a Duna TV Kuratóriumában.

*** Az RMDSZ képviselőházi frakciójának első idei ülésén, 1996. február 5-én megválasztották a frakció új vezetőségét. Elnök: Vida Gyula, alelnökök: Pécsi Ferenc és Szilágyi Zsolt, titkár: Fekete Zsolt. Ugyanakkor a frakció a Képviselőház Állandó Bizottsága titkári tisztségébe az RMDSZ képviselőjeként Kónya-Hamar Sándort jelölte.

*** Vasárnap, február 4-én tartotta soros ülését Csíkszeredában a MIT Elnöksége.

Az ülésen megvitatták a MIT SZKT-képviseletének munkáját és a lemondással, illetve visszahívással megüresedett helyek betöltésére vonatkozó eljárást, elemezték a MIT-frakció hosszútávú mőködésének kérdéseit.

Ismertetés hangzott el a MISZSZ részéről Kis Gábor Erdélyi Naplóban megjelent nyilatkozatával kapcsolatban a helyhatósági választásokon való MISZSZ-részvételt illetően, majd a vitában tisztázódott a MIT jellege, a helyhatósági választásokon való jelöltállítás kérdése.

A tanácskozás résztvevői megvitatták az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma mellett mőködő Ifjúsági Szaktestülettel kapcsolatos kérdéseket – a támogatási kerettervezetet, a szaktestület személyi összetételét és mőködési szabályzatát.

Szóba kerültek a Magyar Ifjúsági Világszövetséggel, illetve a Magyar Ifjúsági Hálóval való kapcsolatfelvétel és együttmőködés kérdései is. Hasonlóképpen mevitatták a MIT Oktatási Szakmai Csoportjának rövidtávú célkitőzéseit, a személyi összetétel véglegesítését későbbi időpontra halasztották.

*** Az Állampolgár Menedzser Egylet 1996. február 3-án tartotta éves közgyőlését Csíkszeredában. A tanácskozáson több fontos kérdésben született döntés. Napirenden szerepelt a szervezeti szabályzat módosítása, az új elnökség és a koordinátorok megválasztása, a folyó évi program- és költségvetés-tervezet elfogadása, a tagsággal kapcsolatos ügyek felülvizsgálása.

Az új elnökséget Lőrincz Csaba Levente (elnök), Bakó Barna (ügyvezető elnök) és Köllő Dávid (gazdasági elnök) alkotják. Az ÁME újonnan megválasztott Koordinátor Csoportjába, amelynek feladata a két közgyőlés közötti időszakban a szükséges operatív döntések meghozatala, az elnökség tagjain kívül a következő személyeket választották be: Magyar Enikő, Szatmáry Ildikó, Kósa András, Nemes Pál.