1996

1996. február 6., kedd IV. évfolyam, 712. szám

*** KÖZLEMÉNY

1996. február 2-án Kolozsváron tanácskozott az SZKT Állandó Bizottsága.

A tanácskozás középpontjában a márciusi SZKT-ülés napirendi pontjainak megvitatása és összeállítása, valamint költségvetési kérdések tárgyalása állt.

A belső választásokkal kapcsolatosan a testület külön foglalkozott az Ügyvezető Elnökségnek az RMDSZ szövetségi politikájára vonatkozó javaslataival, és úgy ítéli meg, hogy a belső pluralizmust illetően hasznos lehetne egy széles körő szakmai és politikai tanácskozás.

Az SZKT ÁB szerint a belső választások ügye közösség- és szervezetépítésünk meghatározó tényezőjeként semmiféle halasztást nem tőr.

Kolozsvár, 1996. február 2.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

Állandó Bizottsága

*** Február 5-én, hétfő délután a Szenátus megkezdte a jelen törvényhozási ciklus utolsó ülésszakának munkálatait. Az első ülésen sor került az Állandó Büró tisztségviselőinek a megválasztására. Az RMDSZ-frakció javaslatára újraválasztották a Szenátus titkárává Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátort.

Február 6-án, a Külügyi Hírszerző Szolgálat (S.I.E.) megszervezésére és mőködésére vonatkozó törvénytervezet szakaszonkénti vitája során Szabó Károly szenátor több olyan módosító indítványt tett, amelyek azt célozták, hogy a Parlament maga határozza meg, a törvény szövegével, ennek a szervezetnek a mőködését, illetve hatáskörét, és ne utalja át ezt a jogkört, megszorítások nélkül, az Ország Legfelsőbb Védelmi Tanácsának. A többség ezeket a javaslatokat rendre leszavazta, a törvényt egészében elfogadta.