1996. február 29., csütörtök IV. évfolyam, 729. szám

*** Február 29-én, csütörtökön tartotta szokásos kétheti sajtóértekezletét a Szövetség bukaresti székházában az RMDSZ vezetése. Markó Béla szövetségi elnök mellett ezúttal Seres Dénes és Hosszú Zoltán szenátorok, Madaras Lázár és Rákóczi Lajos képviselők, valamint Niculescu Antal, a SZEH politikai tanácsosa vettek részt az értekezleten.

Bevezetőjében az RMDSZ elnöke röviden beszámolt a szövetség életében végbement legutóbbi eseményekről, szólt a Takács Csaba ügyvezető elnökkel és Fekete Zsolt Hunyad megyei képviselővel együtt a Zsilvölgyében tett látogatásáról, az ottani magyarság képviselőivel létrejött találkozókról, az RMDSZ választási előkészületeiről, parlamenti munkájáról.

Madaras Lázár Brassó megyei képviselő a 69-es számú Helyhatósági törvény módósításával kapcsolatosan megelégedéssel nyugtázta, hogy ezentúl a polgármestereket és a helyi tanácsosokat csakis végleges törvényszéki döntés alapján függeszthetik fel tisztségükből, és hogy a prefektusokat szigorúbb jogi ellenőrzés alá vonták. Két másik fontos kérdésben viszont nem történt előrelépés. Egyrészt a törvény jelenlegi formájában elvi szinten sem szolgál alapot komoly anyagi támogatáshoz, a helyi autonómia továbbra is üres beszéd marad. Madaras Lázár képviselő megjegyezte, az RMDSZ képviselőházi csoportja elsősorban ezen fejezetnek végső tartalma függvényében dönti el, hogy megszavazza-e a törvényt vagy sem. Másrészt, a képviselők többsége határozata szerint a helyi tanácsokban csak az állam hivatalos nyelvét lehet használni attól függetlenül, hogy adott helység valamennyi tanácstagja kisebbségi, vagy zömében valamely etnikai kisebbséghez tartozó személy.

Ennek kapcsán Markó Béla elmondta, hogy ez a parlamenti vita és szavazás a román-magyar alapszerződésről zajló szakértői tárgyalásokkal párhuzamosan folyt, ami egyértelmően ellentmond azoknak a nyilatkozatoknak, amelyek rövid időn belül egy megfelelő alapszerződés aláírását jósolják.

Az anyanyelv használatához kapcsolódott, a Dél-Tirolban járt RMDSZ-küldöttség tagja, Seres Dénes Fehér megyei szenátor megállapítása is: nem igaz az – a képviselőházi vita alatt elhangzott – állítás, miszerint a világon mindenütt csak az állam hivatalos nyelvét használják a helyi tanácsok ülésein. Szövetsegünk képviselői meggyőződhettek arról, hogy habár Olaszország egységes nemzetállam, északi részén fekvő tartományában hivatalosan elfogadott és gyakorolt a kétnyelvőség. Dél-Tirol állami hivatalaiban (törvényszékein, helyi tanácsaiban, oktatási intézményeiben, stb.) kötelező az arányossági alapon gyakorolt kétnyelvőség.

A Képviselőház által elfogadott egyszerő bizalmatlansági indítványról szólva Rákóczi Lajos Bihar megyei képviselő megismételte az RMDSZ álláspontját, miszerint nem energia-krízisről, hanem a Vőcőroiu-kormány válságáról van szó. Rákóczi Lajos szerint a román adminisztráció következő komoly parlamenti megpróbáltatására a költségvetés vitájakor kerül sor.

Hosszú Zoltán Arad megyei szenátor felhívta az újságírók figyelmét a bankok privatizációjáról szóló törvénytervezetre. Köztudott, hogy a Nemzetközi Valutaalap többek között a romániai bankok privatizációjához köti a kölcsönök megadását. Ezzel szemben, Hosszú Zoltán megállapítása szerint, a kormány által készített és a Szenátushoz benyújtott törvénytervezet lassítani fogja a bankok privatizálási folyamatát.