1996

1996. február 28., szerda IV. évfolyam, 728. szám

*** HATÁROZAT

Takács Csaba ügyvezető elnök úr kérésére megerősítem Béres András úr ideiglenes oktatási alelnökké való kinevezését.

A kinevezést végleges megerősítésre elő kell terjeszteni a Szövetségi Képviselők Tanácsának következő ülésén.

Bukarest, 1996. február 28.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** 1996. február 28-án, szerdán, Markó Béla szövetségi elnök kezdeményezésére, az RMDSZ Európai Integrációs Bizottságának megalakulásával kapcsolatos előkészítő találkozóra került sor az RMDSZ bukaresti székházában. A tanácskozáson részt vettek: Markó Béla, Buchwald Péter szenátorok, Bárányi Ferenc, Borbély László, Pécsi Ferenc képviselők, Pataki Júlia képviselőházi szakértő és Nemes Árpád, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa.

A tanácskozás résztvevői előkészítették a március 19-én Bukarestben tartandó alakuló ülés napirendjét.

*** A Szenátus hétfőn, február 26-án, tárgyalta a kormány energiapolitikáját elmarasztaló egyszerő indítványt. Az RMDSZ-frakció álláspontját Szabó Károly frakcióvezető fejtette ki. Rámutatott arra, hogy az idén télen kialakult válságos helyzet az 1989 decembere előtti állapotok továbbélésének a következménye. A kormány és az azt támogató parlamenti többség képtelen megérteni, hogy strukturális válságról van szó. Erre vall az is, hogy válaszbeszédében a miniszterelnök a kimagyarázkodásra és önigazolásra koncentrált, az indítvánnyal szemben a teljes elutasítás álláspontjára helyezkedett. Eszerint a kormánynak továbbra sem áll szándékában az energiafaló iparágak restrukturálása, ezután is jóvá óhajtja írni a gazdaságtalanul mőködő vállalatok adósságállományát, nem kezdeményez és nem ösztönöz energiatakarékossági programokat. A miniszterelnök válasza a hajdani, Központi Bizottság elé terjesztett jelentésekre emlékeztetett, ideje volna ráébredni arra, hogy a jelenlegi törvényhozás már nem ugyanaz az intézmény, s hogy az ilyen kimagyarázgatásokkal semmire sem jutunk -mondotta befejezésül Szabó Károly szenátor. Bár többen szavaztak mellette, az indítvány végül is nem nyerte el az elfogadáshoz szükséges szavazatszámot.

*** A Képviselőházban ugyancsak hétfőn, február 26-án megvitatott, az energiaválsággal kapcsolatban a kormányt elmarasztaló indítványt elfogadta a Ház. A vitában Székely Ervin a kormányt tette felelőssé az országnak súlyos károkat okozó energiaválságért, és emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ már a kormányprogramot helyettesítő, ún. „gazdasági-szociális stratégia” bemutatásakor figyelmeztette a kormányt arra, hogy milyen következményei lesznek az energiafaló mamutvállalatok politikai meggondolásokból való fenntartásának. Hozzátette, hogy a kormány elleni egyszerő, avagy éppen bizalmatlansági indítványra több más oka is lenne az ellenzéknek, s ezek között említette a szociális védelem kormánypolitikáját, a rendőrség és az igazságszolgáltatás körüli bizalmi válságot, az európai és euroatlanti integrációra vonatkozó kormánypolitikát.

*** Elek Barna Maros megyei képviselő február 27-én, kedden, a napirend előtti politikai nyilatkozatok során az RTV kormánypárt és államelnöki intézmény iránti elfogultságára, pártosságára hívta fel a figyelmet, és szorgalmazta a közszolgálati televízió új igazgatótanácsának a mielőbbi megválasztását.