1996. február 26., hétfő IV. évfolyam, 726. szám

*** KÖZLEMÉNY

1996. március 2-ra, szombaton de. 10 órára a kolozsvári Szent Mihály Plébánia tanácstermébe összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács soros ülését.

Az Állandó Bizottság a következő napirendet javasolja:

1. A SZET álláspontja a romániai magyarságot érintő gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan.(Előadók: Náznán Jenő, Birtalan Ákos, Csávossy György, Vincze Mária, Kató Béla, Szász János, Kelemen Árpád.)

2. Tájékoztató az 1996. január 12–13-i rendkívüli Szövetségi Képviselők Tanácsi ülésen elfogadott Határozatról, az RMDSZ személyi elvő autonómia tervezetére vonatkozóan. (Előadó: Varga Attila.)

Bukarest, 1996. február 26.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** 1996. február 18–22-e között a Trentino-Alto Adige Régió Tanácsának meghívására Kötő József ügyvezető alelnök, Seres Dénes szenátor, Varga Attila képviselő, Puskás Bálint háromszéki és Csiha Tamás nagybányai területi elnök, Vajda László politikai tanácsos és Székely István főreferens részvételével egy RMDSZ-küldöttség látogatást tett Dél Tirol – Trento Autonóm Régióban a térségben mőködő autonómia-modell tanulmányozása céljából. A küldöttség tagjai Bolzanóban elsőként Franz Pahl úrral, az Autonóm Régió alelnökével és Hartmann Gallmetzer úrral, a Dél-Tiroli Néppárt főtitkárával találkoztak. Tájékoztatást hallgattak meg az Autonóm Régió statútumáról, mőködéséről, a párt programjáról és tevékenységéről. A küldöttség tagjai bemutatták az RMDSZ és a romániai magyarság önszerveződő érdekvédelmi munkásságát, az RMDSZ nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetét, a szövetség háromszintő autonómia-koncepcióját. Ezután a nemzetiségi arányosság és szabad anyanyelvhasználat gyakorlatát tanulmányozták a közigazgatásban, találkoztak Felix Martnollival, a bolzanói bíróság elnökével és Bolzano alpolgármesterével. Ezt követően Bruno Hosp úr a mővelődés finanszírozásáról beszélt, bemutatta az arányos részesedés elve alapján mőködő rendszert, a közmővelődés és oktatás önkormányzati formáit, kiemelve az önálló anyanyelvi iskolák mőködtetésének fontosságát. A küldöttség tagjai látogatást tettek Val Gardenában, ahol a ladin népcsoport önkormányzati lehetőségeiről tájékozódtak. Bolzanóban Hansjörg Kucera úr, a RAI Területi Stúdiójának vezetője az autonóm régió elektronikus médiája állami finanszírozási rendszeréről tájékoztatta a küldöttséget, bemutatta a német, olasz, ladin mősorok szerkezetét. A továbbiakban Trentóba látogatott a küldöttség. Itt De Battaglia úr, az Alto Adige címő olasz lap főszerkesztője elmondta, hogy az autonómia a régióban lakók számára a béke és szociális biztonság, az identitás megőrzésének eszköze, a multikulturalitás pedig valamenni közösséget gazdagítja. Az olasz kormány megbízottjával való találkozón az állami kompetenciák delegálásának rendszeréről tárgyaltak. A látogatás befejezéseként a Régió Tanácsának elnökeivel találkozott az RMDSZ-delegáció. A terület vezetői megerősítették, hogy az autonómia szerves része az alkotmánynak és nemzetközi szerződések garantálják. A jelenlevők kifejezték meggyőződésüket, hogy a folyamatos kapcsolatteremtés elején tartanak, és további kölcsönös látogatások következnek.

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) Elnökségének döntése értelmében összehívom Székelyudvarhelyre, 1996. március 2-án d.e. 10 órára, a MIT Rendkívüli Küldöttgyőlését, a következő napirendi pontokkal:

1. Századvég Politikai Iskola.

2. A Magyarok Világszövetségével, a Magyar Ifjúsági Világszövetséggel és a Magyar Ifjúsági Hálóval kapcsolatos kérdések.

3. Az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma mellett mőködő Ifjúsági Szaktestület támogatási keretének kapcsán kialakult helyzet elemzése. További lépések.

4. A MIT képviselete az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsában.

5. A MIT-RMDSZ viszony.

6. A MIT Oktatási Szakmai Csoporttal kapcsolatos fejlemények.

7. MIT-dokumentumok.

8. Új bizottságok létrehozása.

Kolozsvár, 1996. február 23.

Ráduly Róbert

a MIT elnöke