1996

1996. február 23., péntek IV. évfolyam, 725. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az Ügyvezető Elnökség 1996. február 22-én tartott ülésén Felhívást fogalmazott meg március 15. idei megünnepléséről. A Felhívás szövegét közzétesszük.

A testület elemezte azokat a szolgáltatási lehetőségeket, amelyeket az RMDSZ a magyarországi kárpótlási folyamat lezáró szakaszában a romániai igényjogosultaknak nyújthat; tájékoztatót hallgatott meg a szervezés jelenlegi állapotáról, és további intézkedéseket hozott az ezzel kapcsolatos kérdésekben, annak érdekében, hogy a tanácsadó szolgálat a következő héten megindulhasson. Ugyanakkor erre vonatkozóan Csíkszeredában a hétvégén a területi szervezetek megbízottai felkészítőn vesznek részt.

Az ülésen a szenátusi frakcióvezető ismertette a törvényhozásban folyó tevékenységet, beszámolt az RMDSZ parlamenti frakcióinak a közeljövőben megvitatandó törvényekkel és törvénymódosításokkal kapcsolatban kialakított álláspontjáról.

A helyhatósági választási előkészületeket elemezve, az ÜE-nek továbbra is az az álláspontja, hogy ott, ahol így lehet biztosítani a megfelelő RMDSZ-polgármesterjelölt kiválasztását, a belső előválasztást is indokoltnak tartjuk. Ez a megoldás a testület szerint még mindig kivitelezhető, és az ÜE ehhez támogatást nyújt az ezt igénylő RMDSZ-szervezeteknek.

Ugyanennek a napirendi pontnak a keretében az ifjúsági alelnök beszámolt az ifjúsági szervezetekkel történt eddigi egyeztetésekről, amelyeknek témája az RMDSZ azon szándéka volt, hogy támogassa a fiatalok képviseletét a megválasztandó önkormányzatokban. Az Ügyvezető Elnökség szükségesnek látja az ifjúsági szervezetek és az RMDSZ területi szervezetei közötti ilyen értelmő konzultálás gyorsítását. Ennek érdekében megbízta az Ifjúsági Főosztály vezetőjét, hogy közvetítse ezt az igényt a jelölteket állítani szándékozó ifjúsági szervezetek felé.

Az Ügyvezető Elnökség megvitatta az 1996-os költségvetés alapelveit, és döntött arról, hogy az ügyvezető alelnökök a következő ülésre előterjesztik ezeknek megfelelő javaslataikat.

A testület javaslatot fogalmazott meg az RMDSZ szakértői csoportjának további szervezési és mőködési formájáról, amelyet a szövetségi elnök elé terjeszt.

Az ülés során az ügyvezető elnök ismertette a FUEV ez év májusában Temesváron sorra kerülő kongresszusának napirendjét. A kongresszus társszervezője az RMDSZ Temes megyei szervezete.

A március 15-ére javasolt faültetéssel kapcsolatban, a beszerzett szakértői véleményekre alapozva, az ÜE az akciót kivitelezhetőnek tartja, és az erről szóló konkrét ajánlásait a kérdés gyakorlati vonatkozásainak (éghajlati- és talajviszonyok, beszerzési lehetőségek) közös elemzése után, a területi elnökök következő héten sorra kerülő tanácskozásán véglegesíti.

Takács Csaba

ügyvezető elnök

*** FELHÍVÁS

Az 1989-es fordulat óta immár hetedik alkalommal ünnepli romániai magyar közösségünk 1848-as szabadságharcunk kezdetének évfordulóját, március 15-ét. Jelenkorunk szép hagyományává vált, hogy ezen a napon Erdély-szerte, valamennyi magyarlakta vidéken felidézzük a nemzeti és világszabadság, az egyenlőség, testvériség és demokrácia eszméiért küzdő elődeink emlékét.

Kérjük területi szervezeteinket, hogy akárcsak az előző években, ünnepeljék meg az idén is a kialakult helyi hagyományok szerint március 15-ét. Legyen ez a nap jogaiért küzdő nemzeti közösségünk méltósággal teljes ünnepe mindenütt – a hagyományos erdélyi tolerancia, az alakuló új európai jogrend jegyében.

Az ünnepléseknek az idén kiemelt jelentőséget ad az a tény, hogy az 1996-os év a honfoglalás 1100. esztendeje is. Javasoljuk, hogy március 15-én valamennyi magyarlakta településen 11 fa ültetésével állítsunk emléket ennek a nemzedékeken túlmutató évfordulónak.

Kolozsvár, 1996. február 22.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

*** 1996. február 21-én, szerdán, a Visky Károly Múzeum vendégeként Markó Béla szövetségi elnök fórumon vett részt Kalocsán. Az RMDSZ elnöke nagyszámú közönség előtt Autonómia vagy asszimiláció? címmel tartott helyzetelemzést a romániai magyarság törekvéseiről.

*** Ugyancsak szerdán, február 21-én, Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke Szőrös Mátyás képviselő, a Magyar Köztársaság volt ideiglenes államelnöke meghívására lakossági fórumon vett részt Püspökladányban, meghívója választói körzetében. Tőkés László előadásában többek között a román-magyar megbékélésről is szólt. A fórum vendége volt Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára is.

*** Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök a Hunyad megyei RMDSZ meghívására szombaton, február 24-én a Zsilvölgyében – Lupényban és Petrozsényban –, illetve vasárnap, február 25-én Déván és Vajdahunyadon vesznek részt lakossági fórumon.

*** 1996. február 23-án, Szovátán tartotta országos küldöttgyőlését a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete. A küldöttgyőlést az RMDSZ nevében Takács Csaba ügyvezető elnök köszöntötte.