1996

1996. február 22., csütörtök IV. évfolyam, 724. szám

*** A Szenátus február 20-i, keddi ülésén Kozsokár Gábor szenátor az RMDSZ-frakció nevében terjesztett elő nyilatkozatot az államosított lakások státusát újrarendező 112. sz. törvény alkalmazását szabályozó kormányhatározattal kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a kormányhatározatban foglalt rendelkezések egyfelől jogtalanul beszőkítik a törvény előírásait, másfelől nem tisztáznak egyes, a törvényben homályosan megfogalmazott helyzeteket, jogviszonyokat.

Ugyanakkor több szenátusi frakció – közöttük az RMDSZ – nevében Traian Mocuőa demokrata párti szenátor nyilatkozatot terjesztett elő, amely felrója az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tevékenységében tapsztalható törvénytelenségeket és méltánytalanságokat, például a licencek kiadásában vagy megtagadásában elfogultságra valló, a hatalmat kiszolgáló magatartást. Az ellenzéki pártok nyilatkozatában az az igény is megfogalmazódott, hogy az OAT strukturáját olyanképpen kellene átalakítani, hogy az arányosan tükrözze a Parlament összetételét.

Szerdán, február 21-én, a Szenátus határozattal felhatalmazta a kormányt, hogy számvevőszéki ellenőrzést rendeljen el a Magán Tulajdon Alapok (FPP) ügykezelésének felülvizsgálatára. Az ezzel kapcsolatos vita során Szabó Károly szenátor rávilágított arra, hogy az intézkedés mögött a magántulajdon állami tulajdontól való elkülönítését, a privatizálás folyamatát veszélyeztető szándékok munkálnak. Kifogásolta ugyanakkor a határozat kierőszakolásának a Házszabályt semmibe vevő eljárását.

Az 1996. évi fakitermelés mennyiségét meghatározó törvény vitája során dr. Csapó József és Hajdú Gábor szenátorok többrendbeli felszólalásaikban indítványozták, hogy: a törvény biztosítson kiemelt értékesítési lehetőségeket – az export tekintetében is – a széldöntéses károsulásokat szenvedett körzetek számára; az elkövetkezőkben már ne a kormány, rendelettel, hanem a Parlament, törvény által, határozza meg a kitermelés mennyiségét; továbbá, hogy a fafőtésre berendezkedett városi lakosság jusson megfelelő mennyiségő tüzelőanyaghoz. A szakaszonként és egészében végül elfogadott törvényszöveg azonban kevéssé veszi figyelembe a szenátoraink által hangoztatott követelményeket.

Csütörtökön, február 22-én a Szenátus elé terjesztették a több ellenzéki frakció, köztük az RMDSZ, által megszövegezett, a kormányt felelőtlen, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt mérhetetlenül kártékony energetikai politikája miatt elmarasztaló Indítványt. Az Indítvány vitájára hétfőn, február 26-án kerül sor.

Ugyancsak csütörtökön, február 22-én, folytatódott a Lakástörvény általános vitája, melynek során Hajdú Gábor és Kozsokár Gábor szenátorok szólaltak föl.