1996. február 20., kedd IV. évfolyam, 722. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök megbízta Borbély László képviselőt, hogy a helyhatósági választásokra való előkészületek során a Szövetségi Elnöki Hivatal, a Kampánystáb és a román politikai pártok közti kapcsolattartást biztosítsa.

*** Február 19-én, hétfőn, a képviselőházi interpellációk során Kerekes Károly Maros megyei képviselő saját nevében intézett interpellációt a kormányhoz a tömblakások lakóitól a hőenergia-szolgáltatás fejében, az évi szerződések megkötésekor követelt igen magas előlegek ügyében, amit legtöbbjük nem tud kifizetni, s ami komoly szociális gondokat okozhat.

Ugyanaznap, Neményi József Nándor a Kolozs megyei Agromec és Servagromec vállalatok két éve húzódó privatizációjának késleltetését és akadályozását tette szóvá, és sürgette a kormány, a szakminisztérium és az Állami Vagyon Alap intézkedését a kérdés mielőbbi megoldására.

***A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége meghívására az RMDSZ egy gazdasági küldöttsége 1996. február 22–23-án látogatást tesz Magyarországon. A küldöttség tagjai: Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető, Antal István, Pécsi Ferenc és Borbély László képviselők, valamint Náznán Jenő, az RMDSZ ügyvezető gazdasági alelnöke.

A küldöttség privatizációs kérdésekben folytat megbeszéléseket Budapesten, találkozik a HTMH gazdasági szaktestületével, az Új Kézfogás Alapítvány képviselőivel, Széles Gáborral, a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökével és az Ipari Minisztérium illetékeseivel.