1996. február 16., péntek IV. évfolyam, 720. szám

*** 1996. február 18-án, dr. Franz Pahlnak, a Dél-Tirol Autonóm Régió alelnökének meghívására nyolc tagú RMDSZ-küldöttség utazik Dél-Tirolba. A Bolzanóba és Trentóba látogató delegációban részt vesznek Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnöke (a küldöttség vezetője), Seres Dénes szenátor, Tokay György és Varga Attila képviselők, Csiha Tamás, a nagybányai szervezet elnöke, Puskás Bálint, a háromszéki szervezet elnöke, Székely István, az Ügyvezető Elnökség referense és Vajda László, a szövetségi elnök politikai tanácsosa. Az ötnapos tanulmányút során az RMDSZ tisztségviselőinek alkalma nyílik közvetlenül tanulmányozni az autonóm intézmények mőködését, a mőködést szabályozó jogi normákat, valamint az autonóm intézmények és állami szervek közötti kapcsolatot, jogharmonizációt. A program szerint az RMDSZ küldöttsége találkozik a Dél-Tirol Autonóm Régió Tanácsának és Végrehajtó Bizottságának tisztségviselőivel, a bolzanói bíróság elnökével, az olasz kormány megbízottjával, a helyi önkormányzat és a helyi sajtó képviselőivel.

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. február 15-én tartott soros ülésén elemezte az RMDSZ által a privatizációval kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokat. A testület – a privatizációs időszak közelgő lejártára való tekintettel – felhívja a területi szervezeteket, hogy fokozzák népszerősítő, tájékoztató munkájukat a következő hetekben, amihez az ÜE továbbra is biztosítja a szakmai-információs hátteret.

Az Ügyvezető Elnökség megbízta a gazdasági alelnököt, hogy a begyőjtött adatokat és információkat összegezve, dolgozzon ki átfogó dokumentációt a magyarországi kárpótlási folyamat befejező szakaszának román állampolgárok által igénybe vehető – az 1996 februárjában elfogadott jogszabályok által kialakított – lehetőségeiről, hogy ennek alapján, a kárpótlási folyamat korábbi szakaszaihoz hasonlóan, az RMDSZ területi szervezetei és a csíkszeredai kárpótlási iroda hiteles információkat és megfelelő ügyintézést biztosíthassanak a hozzájuk forduló érdekelteknek.

A testület foglalkozott a területi elnökök ez év március 1–3. között sorra kerülő találkozójának előkészítésével, amelynek programján szerepel – többek között – az Ügyvezető Elnökség főosztályai és a területi szervezetek megfelelő ágazati tevékenységének összehangolása, a helyhatósági választások előkészítése, továbbá megbeszélés a szövetségi elnökkel, valamint pártjaink és platformjaink képviselőivel a belső választások szabályozásáról.

Az Ügyvezető Elnökség tájékoztatót hallgatott meg az idei III. Magyar Református Világtalálkozó Romániában való megtartásáról.

Az Ügyvezető Elnökség döntést hozott az állami költségvetésből a Nemzeti Kisebbségi Tanács útján kiutalt, az RMDSZ-kiadványokra fordítható februári sajtótámogatási keret elosztásáról.