1996. február 12., hétfő IV. évfolyam, 716. szám

*** A romániai Helsinki Bizottság által A román-magyar partneri viszony az euro-atlanti integráció folyamatában címmel rendezett nemzetközi szeminárium második napján, február 10-én, szombaton a vita során Marcel Dinu román és Szent-Iványi István magyar külügyi államtitkár egyetértettek abban, hogy a román-magyar megbékélés eredeti, román-magyar modelljét kell megteremtenie a két országnak, felhasználva a különböző tapasztalatokat.

A vitában, amelyben visszatérő téma volt a román kormányzat és a magyar kisebbség, az RMDSZ közötti kapcsolatok, a kisebbségi problematika szerepe a megbékélésben és az alapszerződés megkötésében, felszólalt Adrian Severin, a DP alelnöke, Németh Zsolt, a FIDESZ-MPP alelnöke, valamint román emberjogi aktivisták, a Helsinki Bizottság két társelnöke, Gabriel Andreescu és Renate Weber is. Adrian Severin hangsúlyozta például, hogy pártja a megbékélésen túlmenően a történelmi partnerséget tartja szükségesnek: ez a jövőbe mutató, aktív megközelítés.

Az RMDSZ részéről a regionális biztonság és a nemzeti kisebbségek kérdéséről szóló ülésszakon Niculescu Antal politikai tanácsos volt az első felszólaló, illetve tartott koreferátumot Mihail Dobre román külügyminisztériumi NATO-szakértő vitaindítójához. A vitát e kérdéskörben Renate Weber, a romániai Helsinki Bizottság társelnöke vezette.

*** Február 9-én, pénteken, a Román Rádió épületében az intézmény vezérigazgatója, Tudor Cőtineanu kezdeményezésére találkozóra került sor a politikai pártok képviselőinek és az elektronikus média vezetőinek részvételével.

A megbeszélés témáját az elkövetkező választási kampány alatt sorra kerülő rádiómősorok képezték. A Román Rádió vezérigazgatója álláspontjával, miszerint a kampány ideje alatt szüneteltetni kellene a politikai pártok jelenleg sugárzott mősorát, mert annak tartalma is kampányjellegő lesz, a pártok képviselői nem értettek egyet, és bejelentették, hogy a mősor felfüggesztése esetén tiltakozni fognak.

A találkozón az RMDSZ részéről Vajda László, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa volt jelen.

*** Ünnepélyes szentmisét tartottak február 12-én, hétfőn délelőtt a kolozsvári Szent Mihály templomban a székely nép és Erdély nagy fia, Márton Áron püspök születésének 100. évfordulója tiszteletére. A kegyeletteljes megemlékezésen nemcsak a római katolikus, hanem a többi erdélyi magyar történelmi egyház elöljárói és hívei is részt vettek. Az RMDSZ részéről részt vett az ünnepi szentmisén Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, az Ügyvezető Elnökség több más tagja, valamint a Kolozs megyei RMDSZ vezetői.

Mint ismeretes, Márton Áront 1939. február 12-én a kolozsvári Szent Mihály templomban szentelték püspökké. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség a főegyházmegye számára az 1996-os évet Márton Áron Évnek nyilvánította.

*** Ugyancsak február 12-én, a kolozsvári belvárosi református templomban gyászistentisztelet keretében vettek búcsút a kolozsváriak dr. Csiha Kálmánné Nagy Emese református lelkipásztortól, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének hosszas szenvedés után elhunyt feleségétől.

A gyászszertartáson az RMDSZ részéről jelen voltak Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, az Ügyvezető Elnökség más tagjai, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetői.