1996. február 1., csütörtök IV. évfolyam, 709. szám

*** Az új Tanügyi törvény 123. cikkelye által biztosított jogok értelmében a kolozsvári “Gheorghe Dima” Zeneakadémia magyar diákjai és oktatói kezdeményezték az anyanyelvő tagozat újraindítását. Ennek érdekében beadvánnyal fordultak Liviu Maior tanügyminiszterhez, aki egyetértett a magyar tannyelvő tagozat újraindításával, és jóváhagyta egy magyar dékánhelyettesi tisztség létrehozását.

A magyar tagozat beindítását az 1996/1997-es egyetemi évre irányozták elő. A leendő magyar dékánhelyettes személyéről, hatásköréről, valamint a tantervről a tanügyminisztérium, az egyetemi szenátus és a magyar oktatói csoport tárgyalásai során hoznak végleges döntést.

Mint ismeretes, a kérdésben az RMDSZ tisztségviselői – Markó Béla szövetségi elnök, Magyari Lajos szenátor, a Szenátus tanügyi bizottságának titkára és mások – több ízben tárgyaltak a tanügyminiszterrel, szorgalmazván a tagozat újraindítását.

*** Az Ügyvezető Elnökség Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért felelős Főosztálya képviseletében Boros János főelőadó január 24-én Nagyenyeden a Fehér megyei RMDSZ elnökségével és kampányfelelősével megvitatta a helyhatósági választások előkészületeit. Ugyanaznap Szászmedgyesen részt vett a Szeben megyei RMDSZ választmányi ülésén, ahol ideiglenes megyei elnökké választották Fazakas Mihályt, a korábbi elnök, Szabó M. Attila lemondása folytán megüresedett helyre. A megyei választmány tisztújító küldöttgyőlésére csak a január 31-re tervezett szászmedgyesi városi RMDSZ tisztújítása után kerül majd sor. A tanácskozás alkalmával megvitatták a helyhatósági választások előkészítő szakaszának teendőit is.

Január 27-én az Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért felelős Főosztály képviseletében Székely István és Boros János főeleőadók Dicsőszentmártonban részt vettek az SZKT Önkormányzati Szakbizottságának ülésén, ahol megvitatták és véleményezték a belső választásokkal kapcsolatos SZKT-határozattervezetet.