1996

1996. december 23., hétfő IV. évfolyam, 936. szám

***      Szombaton, december 21-én ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. A testület megvitatta a területi szervezetek, szakmai és civiltársadalmi szerveződések javaslatait az RMDSZ által betöltendő prefektusi, alprefektusi és prefektúrai vezérigazgatói tisztségekre vonatkozóan, és meghallgatta a javasolt személyeket. A meghallgatás után az Ügyvezető Elnökség javaslati listát terjesztett elő az RMDSZ Operatív Tanácsának, amely ugyancsak szombaton, december 21-én este megvitatta a javaslatokat és összeállította azt a listát, amelyet az RMDSZ kormánykoalíciós tárgyalásokat folytató küldöttsége vasárnap, december 22-én Victor Ciorbea miniszterelnöknek előterjesztett.

A javasolt személyekről a kormánykoalíciós partnerekkel kötött megállapodás alapján kölcsönös konzultációra, egyeztetésre kerül sor, ami után a miniszterelnök kinevezi a megyei prefektusokat és alprefektusokat. A vezérigazgatókat a prefektusok javaslatai alapján a kormány főtitkársága és a helyi közigazgatási hivatal összehangolásával megbízott miniszter nevezi ki – értelemszerően a prefektusok kinevezése után.

Az RMDSZ-t megillető államtitkári funkciókra javasolt személyek jelöltlistájának összeállítására az Operatív Tanács következő ülésén kerül sor.

 

***      Wesselényi Miklós születésének 200. évfordulója tiszteletére szoboravatással egybekötött iskolai ünnepséget rendezett december 20-án a budapesti Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiss György szobrászmővész Wesselényi-mellszobrát Magyar Bálint mővelődési és oktatási miniszter avatta fel.

Ezen az ünnepségen került sor a kárpát-medencei középiskolások Wesselényi-pályázatának eredményhirdetésére, melyen irodalmi alkotásaikkal Csíki Hajnalka és Sándor Judit Csilla székelyudvarhelyi tanulók is díjat nyertek.

A szobor talapzatára a szülőföld nevében az EMKE részéről Muzsnay Árpád Szatmár megyei RMDSZ-elnök helyezett el koszorút.